Welcome to Dragash

Sign in Register


Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 
 
Municipal Guidelines 2013-2016
Territorial Employment pact

History

 
 

Sign in


 

Online Apply