Welcome to Fushe Kosova

Sign in Register


Faqja e Fushe Kosoves do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 
 

Sign in 

 

Telefona me rëndësi

 

Ndarjet e shpenzimeve

 

 

Faqja zyrtare në