Dobro dosli u Kosovo Polje

Sign in Join now


Faqja e Ferizajt do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 
 

Adresa elektronike zyrtare

 

 

Tema 

Telefona me rëndësi

 

Ndarjet e shpenzimeve

Faqja zyrtare në