Dobro dosli u Gnjilane

Skupština opštine Gnjilane, želeci da bude što transparentnije sa javnošcu koja ima potpuno pravo da se upozna sa radom lokalne vlasti, otvorila i službenu stranicu interneta preko koje koje pruža jedan opšti pregled svoje aktivnosti.

Kontaktiraj Opstinu bezplatno 0800 11 555 
 
Uvid u Opštinska akta


 

 

 ОTVORENI DAN ZA GRADJANE 
         SVAKOG UTORKA

OSCE - "Jezička prava na Kosovu"

Viesti

Konkurs za direktor Gradskog Pozorista
06 februar 2018

Konkurs za popunjavanje 4 radnih mesta
05 februar 2018
Aplikacije dostavljenje posle predvidjenog roka ne primaju se, dok ne popunjene se odbijaju. Samo izabrani kandidati u uzu listu obavesticese putem Ueb stranice Opstine i oglasne table opstine za datum, mesto i vreme odrzavanja pismenog testa. Primljena dokumenta aplikanata u fotokopiji nece se vratiti.
više...

Konkurs: Program stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou
16 oktobar 2017
Kancelarija Premijera/Kancelarija za pitanja zajednica (KP/KPZ), u saradnji sa Norveškom Ambasadom, objavljuje konkurs za “Program stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou”,  za studente završne godine osnovnih i master studija i diplomce osnovnih i master studija iz redova nevećinskih zajednica (u skladu sa važećim zakonima Kosova), sa ciljem da pomogne profersionalni razvoj  tih zajednica na Kosovu. (Aplikacija za staziranje moze se uzeti kod lika: Izjave i opstinski planovi).
više...

Danas - redovna sednica SO-e Gnjilane
27 oktobar 2016
Sednica Skupstine Opstine se odrzava u novoj sali, dana 27.10.2016 godine, od 10:00 casa. Sednice Skupstine i Komiteta su javne. 
više...

Javna rasprava o Srednorocnjom Budjetskom Okvirom (SBO) za 2017 godinu i ranija procenjivanja za 2018-2019 - orzava se dana 16.06.2016.godine
09 jun 2016

Sednica SO-e odrzava se dana 27 aprilla 2016 god.
20 april 2016
Sednica SO Gnjilane ce se odrzati u sali sednica (bivsi objekat suda), sa pocetkom u 10:00 casova. 
više...

Sednica SO-e odrzava se 30.10.2015 god.
23 oktobar 2015
Sednica Skupstine Opstine Gnjilane ce se odrzati dana 30.10.2015 u sali SO-e, sa pocetkom u 10:00 casova.

više...

Sednica SO - odrzava se 29.09.2015
22 septembar 2015
Sednica SO Gnjilane ce se odrzati dana u sali sednica, sa pocetkom u 10:00 casova.  više...


 
 

Blic Vesti
 

Tema