Mirësevini në Istog


Faqja e Istogut do te jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!


 

 
Fillimi
Komuna
Shërbimet
Qyteti
Lajmet
Projektet
Shpalljet
Prokurimi
Turizmi
Fatura mbi Tatimin në PronëTe drejtat gjuhësore në Kosovë: Zyra e Komisionerit për Gjuhë


 Udhëzues për përdorimin e gjuhëve

Njoftimet per mbledhjet e kuvendit

Lajme

Sqarim për opinion publik
26 shkurt 2018
 Bazuar në artikullin, me titull “ Haki Rugova po akuzohet për shkelje të ligjit në emërimin e këtij zyrtari” të datës 24.02.2018 të publikuar në portalin Indeksonline ku flitet për emërimin e zëvendës kryesuesit të kuvendit komunal për komunitete për hir të njoftimit të opinionit sqarojmë se:

Zgjedhja e zëvendës kryesuesit të kuvendit komunal për komunitete e cila ishte pikë e rendit të ditës në mbledhjen e kuvendit me datë 02.02.2018 dhe që zgjedhja e tij parashihet me nenin 54 të Ligjit  nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, ju njoftojmë sa i përket kësaj pike të rendit të ditës, kjo pikë nuk është hedhur në votim pasi që kryesuesi i kuvendit të komunës ka kërkuar nga MAPL për informata shtesë lidhur me ligjshmërinë e zgjedhjes së zëvendës kryesuesit nga radhët e komunitetet por ende nuk ka informata nga MAPL lidhur me këtë kërkesë dhe si e tillë kjo pikë e rendit të ditës nuk është miratuar. 

Zgjedhja zëvendës kryesuesit të kuvendit nuk është kompetencë e kryetarit të komunës por i Kuvendit të komunës i cili emëron në pajtim me nenin 54 të Ligjit  nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale.

 

Pra kryetari i nuk ka bërë asnjë shkelje të ligjit për emërim të zëvendës kryesuesit dhe se një vendim i tillë për emërimin e zëvendës kryesuesi nuk është marrë nga kuvendi komunal.

 

më shumë...

Komuna e Istogut me një sërë aktivitetesh shënon 10 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
17 shkurt 2018
 
 
Komuna e Istogut nën patronatin e kryetarit Haki Rugova ka organizuar një sërë aktivitetesh kulturore dhe sportive për të shënuar kështu 10 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës. Aktivitet janë organizuar për një javë të tërë, ku kanë filluar me mbajtjen e ekspozitës arkeologjik në muzën komunal në shtëpinë e kulturës, për të vazhduar më pastaj me aktivitet sportive me turnir në futboll dhe në ping-pong, ku kanë marrë pjesë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të cilët kanë garuar mes veti dhe në fund janë shpallur më të mirët e garës. 

më shumë...

Projekti “Euforia” mbështet gratë në biznes
16 shkurt 2018
  

Komuna e Istogut ishte nikoqire për dy ditë me radhë e projektit “ Euforia “ e cila zhvillohet në partneritet me gjashtë fakultete në Evropë, e një ndër ta edhe Universiteti i Prishtinës. Ky projekt ofron trajnime për gra në ndërmarrësi në dhjetë komuna të Kosovës në mesin e tyre edhe në komunën e Istogut. Trajnimet u ofruan në këto fusha, marketing digjital, biznes plan, zgjerim i ndërmarrësisë tek gratë dhe shitje online. Ligjërues për këto tema ishin prof.Dr Ymer Havolli dhe prof. Dr Visar Rrustemi. Ky projekt është financim i zyrës së Bashkimit Europian. Pjesë e trajnimit ishe edhe kryetari Haki Rugova i cili u ofroj mbështetje e tij këtyre grave për realizimin e projekteve në biznes.  

më shumë...

KOMUNA E ISTOGUT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN RELOAD SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINE LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)
15 shkurt 2018
 


 

Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën*[1], ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Projekti u lancua në shkurt 2017, dhe gjatë periudhëssë ardhshme 3-vjeçare, ka për qëllim të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e fuqizuar shoqërinë civile që jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke stimuluar dhe krijuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit të suksesshëm të realizuar në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC)[2] nga buxheti i pushtetit lokal në përputhje me prioritet lokale.

Programi ReLOaD do të promovojë sinergji ndërmjet qeverive lokale dhe OShC-ve duke kontribuar në rritjen e cilësisë së jetesës në 50 komuna në gjithë Ballkanin Perëndimor.ReLOaD në Kosovë zbatohet ne partneritet me 5 komunat e përzgjedhura, si: Istog/k, Kamenicë/a, Lipjan/Lipljan, Viti/Vitina, dhe Zveçan/Zvečan ku pritet të zbatojë më së paku 20 projekte të OSHC-ve,  për më shumë se 3,800 qytetarë në nivel vendor.

Projekti ReLOaD në bashkëpunim me komunat partnere ofron financimin e granteve për OShC-të në mënyrë konkurruese, transparente dhe të bazuar në projekte, për të nxitur përmirësime në ofrimin e shërbimeve lokale dhe realizimin e prioriteteve të zhvillimit lokal.

 

 

 


  

më shumë...

Qaush Balaj u zgjodh kryesues i ri i kuvendit
03 shkurt 2018

Në mbledhjen e dytë të rregullt të legjislacionit të VI-të të mbajtur sot, këshilltarët e kuvendit të komunës të  Istogut  kanë zgjedhur  nga radhët e
Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK)kryesuesin e ri të kuvendit Qaush Balaj.

 

Lidhur me pikën e rendit të ditës, zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit, procesi i votimit u bë në mënyrë të fshehtë.  Pas raundit të tretë të votimit  në të cilin morën pjesë 26 anëtar votuan 18 anëtar ndërsa abstenuan 8 nga anëtarët prezent.  Komisioni për mbikëqyrjen e procesit të votimit konstatoi se me 18 vota për dhe 8 abstenim kryesues i kuvendit u zgjodh  Qaush Balaj.

 

Me këtë rast kryesuesi i ri i kuvendit, Qaush Balaj ka falënderuar këshilltarët për besimin e dhënë duke premtuar se funksionin e tij do ta ushtrojë në pajtim të plotë me Ligjin për vetëqeverisjen lokale dhe Statutin e Komunës si dhe dispozitat e tjera ligjore që rregullojnë funksionimin e kuvendit të komunës.

më shumë...

 

 


riatdhesimi.jpg

Qasja-ne-dokumentet-publike-(1).jpg.aspx
 

Statuti i KomunësPLVM-Istog

 

Kontakt telefoni

Kontakto Komunën:
  tel:038/ 200 43 814
        038/200 43 881

    Kontakto komun�n