Dobro dosli u Istok


Web strana opštine Istok, bit će pristupna svim građanima naše opštine, kao i šire, na kojoj će moći da se informišu o radu i našim dostignućima, kao i o našoj zainteresovanosti za naše građane.


 

 
 
Pocetna
Opština
Usluge
Grad
Vesti
Projekti
Najave
Nabavka
Forum
FAQ
Turizam
Račun za poreza na imovinu

Jezicka prava na Kosovu: Kancelarija poverenika za jezikePrirucnik o upotrebi jezika

Njoftimet per mbledhjet e kuvendit

3 Sastanak SO Istok - 2018
objavljen: 06-02-2018
2 Sastanak SO Istok - 2018
objavljen: 25-01-2018
50 Sastanak SO Istok - 2017
objavljen: 15-09-2017

Viesti

Javnu debatu
27 septembar 2017
 Oslanjajući se na Zakon Br. 03/L-230  o Strateškoj Proceni Sredine , član 9, Opština Istok u saradnji sa Ministarstvom  Sredine i Prostornog Planiranja, organizuje:

 
                                                      Javnu  debatu

 

 

Za Nacrt Izveštaja   o Strateškoj Proceni Sredine za Opštinski Razvojni Plan Istoka

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da će 10.10.2017. u 11:00 časova u Sali Skupštine Opštine Istok, treći kat, biti organizovana javna debata  od strane Opštine Istok u saradnji sa Ministarstvom  Sredine i Prostornog Planiranja.

 

 

U Direktorijatu za Urbanizam, Katastar i Zaštitu Sredine, Opštine Istok, možete imati uvid ili uzeti kopiju nacrt Izveštaja    o Strateškoj Proceni Sredine za Opštinski Razvojni Plan Istoka.        više...

OBAVEŠTENJE
21 avgust 2017
 Obaveštavaju se svi građani Istočke opštine da će dana 28.08.2017. u ponedeljak, sa početkom u 11:00 časova,  u sali Skupštine Opštine  u Istok, III sprat, Predsednik opštine organizovati javnu debatu sa građanima za Nacrt Opštinskog Budžeta za 2018-2020. godinu.

 

Na ovoj debati građani će se upoznati sa Nacrt Budžetom opštine za  2018-2020 godinu i  sa planom kapitalnih projekata za naglašeni period.

 

Poštovani građani,  iskoristite svoje pravo da budete aktivni učesnici i predlžite prioritete za koje mislite da se trebaju  uvrstiti u listu projekata i da doprinesete da ova lista bude  što realnija u kojoj će se uvrstiti i potrebe sredine u kojoj živite.

 

Vaš glas će se čuti.

 

Vaše učestvovanje će biti jedan doprinos da ova debata bude uspešnija.

 

 

                                                                Predsednik Opštine

                                                                        Haki Rugova 

više...

Obaveštenje javno konsultovanje sa građanima
09 avgust 2017
 Obaveštavaju se sv igrađani istočke opštine i civilno društvo, da će se dana 16.08.2017 (srijeda) sa početkom u 10:00 časoba u Sali opštinske skupštine ,održati  javna konsultacija sa građanima za:

 
PROJEKAT-PRAVILNIK  O UPOTREBI ALKOHOLNOG PIĆA U JAVNIM LOKALIMA

više...

Obaveštenje
21 jul 2017

Obaveštenje za Javni skup
03 jul 2017

 Obaveštavaju se svi građani Istočke Opštine, da će se: 17.07.2017, ponedeljak  u 11:00 časova u Sali Skupštine Opštine (III sprat) u Istoku, održati JAVNI SKUP SA GRAĐANIMA ISTOČKE OPŠTINE.

 
Javni skup će imati ovaj:

 
D n e v n i    r e d

1.     
Upoznavanje o radu opštinskih organa za period Januar- Juni  2017 .
2.      Diskusija, predlozi i primedbe građana.

više...

 


 
Statut opštine


Kontakt telefoni

Kontakt Opštine
tel:038/ 200 43 814
      038/200 43 881