Pasqyrat dhe planet Komunale

KAB 2018-2020
publikuar: 17-08-2017
Buxheti 2017-2019
publikuar: 30-09-2016
KAB 2017-2019
publikuar: 07-07-2016
Rishikimi i Buxhetit 2016
publikuar: 31-05-2016
Raporti Financiar Janar-Mars 2016
publikuar: 05-05-2016
Raporti Financiar Janar-Dhjetor 2015
publikuar: 30-03-2016
KAB 2016-2018
publikuar: 21-07-2015
Raporti Financiar_ 2013_analitika
publikuar: 02-04-2015
THV dhe Grantet 2015-2017
publikuar: 02-04-2015
Raporti Financiar Janar-Dhjetor 2014
publikuar: 02-04-2015
Raporti Financiar Janar Qershor 2014
publikuar: 31-07-2014
KAB 2015-2017
publikuar: 08-07-2014
Raporti Financiar_Janar-Mars 2014
publikuar: 14-05-2014
Pasqyrat Financiare 2013
publikuar: 01-04-2014
Pasqyrat Financiare 2013
publikuar: 01-04-2014
Raporti Financiar Tetor-Dhjetor 2013
publikuar: 25-02-2014
Buxheti 2014-2016
publikuar: 01-10-2013
Raporti financiar Janar-Qeshore 2013
publikuar: 26-07-2013
Rishikimi i Buxhetit 2013
publikuar: 18-06-2013
Raporti financiar janar-mars 2013
publikuar: 02-05-2013
Pasqyrat Financiare 2012
publikuar: 05-04-2013
Raporti financiar janar-shtator 2012
publikuar: 07-11-2012
Buxheti 2013-2015
publikuar: 27-09-2012
Realizimi i te HV 2012-Jan Qersh-
publikuar: 30-07-2012
Copy of Rishikimi 2012-Kapitalet
publikuar: 29-05-2012
Raporti financiar Jan-Qershor 2012
publikuar: 27-04-2012
Lista Kapitale 2012 exel
publikuar: 27-04-2012
Realizimi i te HV 2012
publikuar: 27-04-2012
Lista Kapitale 2012 exel
publikuar: 27-04-2012
Raporti financiar Jan-Qershor 2012
publikuar: 27-04-2012
Raporti_janar_dhjetor_2011
publikuar: 27-04-2012
Realizimi i te HV 2012
publikuar: 27-04-2012
Raporti financiar Jan-Mars 2012
publikuar: 27-04-2012
Realizimi i te HV 2011
publikuar: 02-04-2012
Plani i shpenzimeve_jan_qer_2011
publikuar: 02-04-2012
Pasqyrat financiare 2010
publikuar: 17-06-2011
PZHK_Istog_04 rrjeti rrugor.pdf
publikuar: 10-06-2011
PZHK_Istog_05 zhvillimi ekonomik.pdf
publikuar: 10-06-2011
PZHK_Istog_06 zonat e vecanta.pdf
publikuar: 10-06-2011
PZHU_Istog_07 elektroenergjetika.pdf
publikuar: 10-06-2011
PZHU_Istog_09 ujesjellesi.pdf
publikuar: 10-06-2011
PZHU_Istog_10 kanalizimi.pdf
publikuar: 10-06-2011
PZHU_Vrellë_02.ZONA NDERTIMORE.pdf
publikuar: 10-06-2011
PZHU_Vrellë_03.PRONESIA PUBLIKE.pdf
publikuar: 10-06-2011
PZHU_Vrellë_02.RRJETI RRUGOR.pdf
publikuar: 10-06-2011
Pasqyrat financiare 2008_9_10
publikuar: 09-06-2011
Propozimi Urbane.pdf
publikuar: 09-06-2011
PRRU ISTOG _ PJESA GRAFIKE
publikuar: 09-06-2011
PRRU ISTOG _ PJESA TEKSTUALE.pdf
publikuar: 09-06-2011
PZHU Istog_Pjesa tekstuale
publikuar: 09-06-2011
PZHU_Istog_Arsimi
publikuar: 09-06-2011
PZHU_Istog_Erozioni
publikuar: 09-06-2011
PZHU_Istog_16 pedologjike.pdf
publikuar: 09-06-2011
PZHU_Istog_17 boniteti.pdf
publikuar: 09-06-2011
PZHU_Istog_21 pasurite minerale.pdf
publikuar: 09-06-2011
PZHU Rakosh
publikuar: 08-06-2011
02.Rrjeti rrugor propozimi.pdf
publikuar: 08-06-2011
02.Zona e ndertuar urbane.pdf
publikuar: 08-06-2011
03.Pronesia private dhe publike.pdf
publikuar: 08-06-2011
03.Transporti publik.pdf
publikuar: 08-06-2011
04.Cilesia e rrugeve.pdf
publikuar: 08-06-2011
PZHU_ Banje Gjendja ekzistuese
publikuar: 07-06-2011
Plani zhvillimor BANJE-Propozimi.pdf
publikuar: 07-06-2011
02.Rrjeti rrugor propozimi.pdf
publikuar: 07-06-2011