Shërbimet Publike

Në zyrat e Ofiqarisë qytetarët mund të aplikojnë që të pajisen me këto dokumente si: Certifikatatë e lindjes, vdekjes, kurorëzimet, certifikatat e statusit martesor, dëshmi për personin që është gjallë, dëshmi për vdekjen që qytetarëve kjo certifikatë u shërben për trashëgimi, vërtetimin që është mbajtës i familjes, evidenca e numrave personal për fëmijë deri në 16 vjeç, regjistrimi i lindjeve, i vdekjeve, kurorëzimeve nga bota e jashtme për të gjitha komunat e Kosovës, certifikatat mbi bashkësinë familjare, si dhe vërtetimi i përshkrimeve, nënshkrimeve, dorëshkrimeve etj.

Shërbimet e Ofiqarisë kryhen në zyrat 46 & 47, kati përdhesë.

Formular për kërkesë
publikuar: 01-04-2016
Detyrat dhe Roli
publikuar: 27-09-2015
Kërkesë për LAV
publikuar: 26-09-2015