Lajme

Njoftim
27 korrik 2017

Nën patronatin e Kryetarit të Komunës z. Agron Kuçi, Komuna Junik organizon Akademi Përkujtimore, në kujtim dhe nderim të të gjithë heronjve, dëshmorëve e martirëve të Junikut dhe Epopesë së Lavdishme të UÇK-së “Beteja e Zharres”.

Në këtë Akademi Përkujtimore ndahet çmimi “Nderi i Junikut”, për të gjithë gjithë të rënët junikas, duke përfshirë: heronjtë, dëshmorët dhe martirët e Kombit, nga viti 1990 e deri në lirinë e plotë të Kosovës.

Akademia mbahet ditën e premte, datë 28 Korrik 2017, me fillim në ora 11:00, në Sallën e Kuvendit Komunal në Junik.

më shumë...

Njoftim për Anulim te Konkursit
18 korrik 2017

Ju njoftojmë se Konkursi i shpallur me datën 11.07.2017 me numër 01/2017 për Praktikant vullnetar anulohet për arsye të mungesës së mjeteve financiare. Pasi që kjo iniciativë nuk ka hasur në mbështetje nga niveli Qendror është e pamundur që të realizohet ky konkurs.

Qëllimi i këtij konkursi ishte aftësimi dhe përgatitja profesionale e studentëve të diplomuar për mundësi punësimi.

Mbesim me shpresë që këtë iniciativë ta realizojmë në të ardhmen në momentin që sigurohen mjetet financiare për mbulimin e shpenzimeve që kërkohen për pagesën e praktikantëve të kërkuar sipas Konkursit. 

më shumë...

Nga sot ,në ndërtesën e Komunës së Junikut do të jetë e hapur ekspozita në lidhje me vlerësimin preliminare të tokës .
29 maj 2017

Me dt.24 Maj 2017  u be hapja e ekspozitës  ne lidhje me vlerësimin preliminar te tokës ne komunën tonë.

Hapjen e ekspozitës e beri Menaxherja e Tatimit ne pronë znj. Syzana Krasniqi, ndërsa të pranishëm ne hapje te ekspozitës ishin përfaqësues nga Ministria e Financave –Departamenti i tatimit në Pronë z.Agron Qerkini, eksperti i projektit i cili financohet nga Qeveria Suedeze, Drejtoresha për Buxhet dhe Financa znj.Kosovare Gacaferi, zyrtar komunal dhe qytetar te Komunës së Junikut.

 Prezantimin e këtij projekti të rëndësishëm për vendin-komunën tonë e bëri z.Agron Çerkini menaxher i këtij projekti si dhe vlerësuesi-eksperti i këtij projekti.

Pas prezantimit të këtij projekti nga zyrtarët përkatës , nga të pranishmit e këtij takimi janë parashtruar  një serë pyetjesh lidhur më ketë temë si behet vlerësimi i tokës , pse behet vlerësimi i sajë klasifikimi i parcelave etj.

Kjo ekspozitë nga sot do të jete e hapur ne Zyre ne Tatimit ne Pronë ku mund të  shihni mënyrën e vlerësimit të tokës suaj, vlerën që ka, kategorizimin e parcelës, si dhe shumë informata të tjera të ngjashme.

Prandaj, ju ftojmë që të bëni pyetje, jepni komente dhe vërejtje, ashtu që me pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të ndikoni në ndryshimin eventual të këtij vlerësimi.

Për çdo sqarim shtesë, të pranishëm gjatë tërë muajit do të jenë zyrtarët e Drejtorisë së Financave-Zyrtarët e Tatimit ne Pronë.

Mund të informoheni  edhe përmes web faqes  zyrtarë .

www.tatimineprone-rks.org

Ju mirëpresim!

më shumë...

Njoftim
18 maj 2017
Të nderuar qytetarë të komunës  JUNIKUT
Në qytetin tonë nga data 24.05.2017 në ora 10:00  në Sallën e Asamblesë Komunale te Junikut do të
bëhet hapja e ekspozitës në lidhje me vlerësimin preliminar të tokës në Komunën tonë.
Është hera e parë që toka në komunën tonë do të ketë një vlerë zyrtare.
Ministria e Financave, me mbështetjen e Suedisë, ka ndërmarrë një projekt për vlerësimin e të
gjithë tokës në Kosovë. 
Dëshirojmë që të ju ftojmë  se në këtë ekspozitë në komunën tonë ju mund të shihni rezultatin
e vlerësimit preliminar dhe se si është bërë ai. Ju gjithashtu do të mund të gjeni vlerën
preliminare të tokës suaj, si është kategorizuar parcela juaj dhe shumë e shumë informata. Për
të dhënë sqarime në lidhje me vlerësimin dhe klasifikimin e tokës në komunën tonë në ditën e
parë  do të qëndrojnë edhe ekspertët Suedez dhe të Ministrisë së Financave-Departamentit të
Tatimit në Pronë.
Ju jo vetëm se do të njoftoheni në lidhje me vlerën e parcelës së juaj, por gjithashtu ftoheni që
të jepni komentet/vërejtët tuaja rreth rezultateve preliminare të vlerësimit dhe nëse komentet
e juaja do të jenë të argumentuara do të ndikojnë në ndryshim të vlerësimit përfundimtarë 
Përveç tjerash një prej arsyeve të vlerësimit të tokës është se toka do të tatimoret në të
ardhmen. Kjo do të bëjë të mundur për komunën tuaj që të bëjë më shumë investime në
përmirësimin e jetës së përditshme për ju, familjen tuaj dhe për komunitetin tuaj. 
Ekspozita ditën e pare do të mbahet në Sallën e Asamblesë Komunale ne Junik ndërsa gjatë
gjithë muajit ekspozita do të jetë e hapur ne zyrën e Tatimit në Pronë .
Për më shumë vizitoni ekspozitën në komunë tonë ose web faqen e tatimit në pronë. 
Stafi i komunës - Zyra e Tatimit në Pronë ju Mirëpret!
më shumë...

Arrestime për Vjedhje në Junik
09 dhjetor 2016

Juniku si vend i traditës dhe kulturës shqiptare ndër shekuj dhe si një vend i qetë dhe pa probleme, tash e disa vite është duke u përballur me dy dukuri negative dhe shumë shqetësuese për qytetarët e kësaj Qyteze. Është fjala për vjedhjet dhe mashtrimet që janë bërë kohëve të fundit, e ndaj të cilave nuk mund dhe nuk duhet të heshtim ne si shoqëri. Ndonëse si fillim është menduar se vjedhjet janë kryer nga persona të cilët nuk janë banorë të Junikut, përkundër kësaj me arrestimin e dy personave nga Policia e Kosovës, Stacini Policor në Junik, rezulton se kryerësit e këtyre veprave janë banorë rezidentë të Junikut dhe kanë këto iniciale H.K i lindur me 1989 dhe G.Sh i lindur me 1990.Nga kjo del se të njëjtit përveç shumë vjedhjeve të kryera viteve të fundit e sidomos gjatë kësaj kohenë Junik, po të njëjtit duke shfrytëzuar edhe rrjetet sociale kishin kryer veprën e mashtrimit ( duke kërkuar shuma të ndryshme të hollash kinse për nevoja familjare ) duke rënë pre e tyre shumë qytetarë të Junikut e sidomos bashkëatdhetarët tanë që jetoj në në vende të ndryshme të botës.

 

më shumë...

ARRESTS FOR BURGLARY IN JUNIK
09 dhjetor 2016
Junik as a place of tradition and culture for centuries and as a quiet town with no major problems, now for several years is facing two negative occurrences that are very disturbing for the citizens of this town. It is about theft and fraud that have been made recently, against which we can not and should not remain silent as a society. Although initially it was thought that thefts are committed by persons who are not residents of Junik, despite the arrest of two persons made by the Kosova Police, the Police Station in Junik shows that the perpetrators of these crimes are habitual residents of Junik, with initials H.K. born in 1989 and G.Sh. born in 1990.  It appears that except many thefts committed in the last years, especially during this time in Junik, the persons in question have also used the social networks and had committed fraud (while requesting different amounts of money allegedly for family needs) causing many citizens of Junik, especially our compatriots who live in different countries of the world to fall for their scheme.

më shumë...

Njoftim për qytetarët e Komunës së Junikut
08 nëntor 2016

Qytetarë të nderuar, për shkak te reshurave te shumta atmosferike te cilat e kane përcjell zonën e territorit te komunës se Junikut, është rrit niveli dhe rrjedha e lumit “ Erenik “, andaj kërkojmë nga ju qytetarë të nderuar që të keni kujdes përgjatë shtratit të lumit “ Erenik” , prindër të nderuar ju lutem që të keni kujdes të shtuar dhe të shoqëroni fëmijët tuaji, gjithashtu kërkojmë që qytetarët në moshë të shoqërohen nga familjarët e tyre.

Gjendja për momentin është nën kontroll ku komuna ka ndërmarr të gjitha masat në rast të ndonjë eskalimi, gjithashtu edhe policia janë duke patrulluar në ato pjesë ku përshkon rrjedha e lumit “ Erenik “

më shumë...

Njoftim
09 shtator 2016

 

Statuti i Komunës


Qasja në dokumentet zyrtare


PZHK 2011-2023


PLVM 2012-2020


Statuti i Komunës


Aplikimi Online

Hyrja


Tatimi në PronëDonatorët


Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike