Mirësevini në Kllokot 


Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

QYTETARË SHKARKONI DOKUMENTIN 

Pdf.bmp E drejta për tu informuar për punën e 
Komunës suaj 

Pdf.bmp Kërkesë për qasje në dokumente publik


 

KONTAKTI TELEFONAVE DHE E-MAIL ADRESAVE PUNTORËS KOMUNA KLOKOT-VËRBOVCË  
    
Excel-icon.png Lista telefonave dhe e-mail adresave të zyrtareve me poste  politike dhe antarëve të Komiteteve

logo-Word2007.png Një listë e zyrtarëve komunal kontaktit

Pdf-(1).bmp ORGANOGRAMI I ADMINISTRATES KOMUNALE
 

Lajme

THIRRJE PËR APLIKIM
15 shkurt 2018
Logo-Klokot.png

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural fton të gjithë fermerët e interesuar që të aplikojnë për mbështetje përmes Programit për Pagesa Direkte 2018.

 

Përkrahja jepet për këto kultura dhe aktivitete bujqësore:

 

Pagesa Direkte për mbjellje të grurit;

Pagesa Direkte për mbjellje te farës së grurit;

Pagesa Direkte për mbjellje të elbit;

Pagesa Direkte për mbjellje të thekrës;

Pagesa Direkte për mbjellje të misrit;

Pagesa Direkte për mbjellje të lulediellit;

Pagesa Direkte për vreshta ekzistuese;

Pagesa Direkte për verë të prodhuar dhe deklaruar zyrtarisht;

Pagesa Direkte për pemishtet ekzistuese;

Pagesa Direkte për prodhimtarinë e materialit fidanor të pemëve drufrutore dhe hardhisë së rrushit mbi nënshartesat vegjetative;

Pagesa Direkte për perime;

Pagesa Direkte për bujqësi organike;

Pagesa Direkte për lopë dhe buallica qumështore;

Pagesa Direkte për dele;

Pagesa Direkte për dhi;

Pagesa Direkte për bletari;

Pagesa Direkte për pulat vojse;

Pagesa Direkte për dosa në riprodhim;

Pagesa Direkte për thëllëza.


Periudha e aplikimit:

Aplikimi zgjatë 45 ditë kalendarike dhe fillon nga dita e  shpalljes publike, nga data 15 Shkurt deri me 31 Mars 2018

 

Mënyra e aplikimit:

Aplikimi bëhet në zyrat e Drejtorive Komunale për Bujqësi.  

Për të gjitha Pagesat Direkte për sipërfaqe duhet të bëhet digjitalizimi i parcelave përmes programit sLPIS.

Për të gjitha Pagesat Direkte për blegtori duhet të dorëzohet regjistri i lëshuar nga Praktikat Veterinare të kontraktura nga AUV, duke u bazuar në të dhënat e sistemit të Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve në AUV;

Në rast se një fermer aplikon për disa kultura apo aktivitete bujqësore, plotësohet dhe dorëzohet vetëm një aplikacion.

Gjatë procedurës së kontrollit në terren, në rast të gjetjes së shkeljeve, do të aplikohen masa ndëshkimore, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MBPZHR për Pagesat Direkte në Bujqësi per vitin 2018.


Sqarim:

Dokumentacioni për aplikim duhet të dorëzohet në dy kopje dhe brenda periudhës së aplikimit. Dorëzimi i dokumentacionit pas përfundimit të afatit të publikuar dhe i pakompletuar, nuk do të pranohet për shqyrtim.

 

Informatat:

Për kriteret dhe procedurat për aplikim, informatat e hollësishme mund të merren në ueb faqen e MBPZHR-së, www.mbpzhr-ks.net dhe të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, www.azhb-ks.net , si dhe në Drejtoritë Komunale për Bujqësi. 

më shumë...

Nënshkrimi I memorandumit në mes komunës së Kllokot-Vërbovcit dhe Qendrës së Shëndetësisë në Gjilan me seli në Pasjan.
12 shkurt 2018
1.jpg Me iniciativën e kryetarit të komunës së Kllokot-Vërbovcit zotëri Bozidar Dejanovic është filluar iniciativa mbi bashkëpunimin e Komunës së Kllokot-Vërbovcit dhe Qendrës së Shëndetësisë në Gjilan me seli në Pasjan në atë mënyrë që për fillim kanë nënshkruar memorandumin mbi bashkëpunimin në formë të pranim dorëzimit të veturës komunale marka Xhip Pajerompër Qendrën shëndetësore në Gjilan e cila do të shëprbej për qëllimin e bartjes së pacijentëve të cilët janë në listën për dijaliz pranë qendrës shëndetësore në Gjilan me seli në Pasjan. Këtë gjest humanitar kryetari I komunës së Kllokot-Vërbovcit z.Bozidar Dejanovic me drejtorin e Cendrës shëndetësore Gjilan me seli në pasjan z.Zoran Peric e kanë bërë me qëllim që tu mundësohet qasja të gjthë pacijentëve si dhe ature që gjinden në vendet malore në regjionmdhe të cilët kanë nëvojë për transport në mënyrë që të kryejnë dijalisën në Vraj. Marrëveshjen e ka nënshkruar drejtori I arsmitmshëndetësisë qështjeve socialemkulturë rini dhe sport z.Goran Marinkovic pranë komunës  dhe nga ana tjetër srejtori I qendrës shëndetësore Gjilan me seli në Pasjan z.Zoran Peric.

boza.jpgKjo veturë është e rëndësisë së madhe për qendrën shëndetsore në Gjilan sepse çdo herë do të jetë në disponim në çdo kusht kohor për pacijentët të cilët kanë më së shumti nevojë.

Përvec kësaj kryetari I komunës Bozidar Dejanovic është dakorduar me drejtorin e qendrës shëndetsore në Gjilan me seli në Pasjan dr.Zoran Peric se në Ambullantën e Vëbovcit të dërgoj doktorë kujdestar në vikend ( të Shtunën dhe të Dielen) në mënyrë që tu ofrohet terapi adekuate pacientëve të cilën e shkruan doktori.

Ranë dakodr edhe për bashkëpunim të ndërsjellë edhe për pjesëmarrjen në projekte të përbashkëta të cilat shumë shpejt do të pasojnë siç janë porosia e barnave,aktivizimi laboratorit në Qendrën e Mjeksisë Familjare në Kllokotmvendosja e karrigës së stomatologjisë si dhe aparatura e ordinancës gjinekologjike në një të ardhmë të afërt si dhe për detaljet e tjera për përmirësimin e kujdesit shëndetësor parësor në territorin e komunës sonë.

më shumë...

Takimi I kryetarit me përfaqësuesit e Caritas-it
12 shkurt 2018
Caritas.jpgKryetari I komunës së Kllokot-Vërbovcit z.Bozidar Dejanovic me datën 13.02.2018 në kabinetij e tij ka zhvilluar bisedë me përfaqësuesit e Caritas-it për të gjitha çështjet të cilat I  përkasin përmirësimit të kushteve të bashkëpunimit në mes komunës dhe organizatës Caritas. Gjithashtu në këtë takim u bisedua mbi projektet të cilat janë investuar nga programi I tyre dhe kryetari kërkoi që programe të tilla të vazhdojnë në bashkëpunim dhe theksoi që komuna do të ju qëndroj në disponim për zbatimin dhe realizimin e të gjitha projekteve të ardhshme në teritgorin e komunës sontë. Caritas premtoi që në një të ardhme jot ë largët të bashkëpunojnë nga programet e reja dhe me kënaqësinë e dyanëshme erdhën në përfundim se kjo do të jetë në interest ë të gjithë qytetarëve të komunës sonë.

më shumë...

Të nderuar qytetarë të komunës së Kllokot-Vërbovcit
12 shkurt 2018
Logo-Klokot.pngFtoheni qëme datën 16.02.2018 ( e Premte )në ,,Shtëpinë e Kulturës’’Kllokot  të merrni pjesë në debatin public icily fillon nëorën 14:00,lidhur me informatata e detakuara për aplikimine projekteve të cilat jkanë sipas programit të Ministrisë për zhvillim regjional. Të gjitha informatat mund ti merrni nga ana e e përfaqësuesve  Regional Development Agency

(RDA) - East   icili do tu ndihmoj mbi informatataeprogramit MZHR.

Afati për dorëzimine aplikacioneve është deri më 28.02.2018.

 Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë në këto programe.

- Ndërmarrja e sapofilluar prej 2000 € - 5000 €
- Ndërmarrjet ekzistuese prej5000 € - 10000 €
- Ndërmarrjet e vogla (më shumë se 2 vite)  10000 € - 20000 €.

Të gjitha dokumentet mund ti merrni në linkun e cekur më lartë në mënyrë që të aplikoni sipas kritereve të Ministrisë për zhvillim regjional.

 https://mzhr.rks-gov.net/wp-content/uploads/2018/01/fwdskemaegranteveprogramiizhvillimitrajonaltbala.zip 

më shumë...

ËSHTË MBAJTUR SEANCA E PARË E RREGULLT E KUVENDIT KOMUNAL KLLOKOT –VËRBOVC
29 janar 2018
1.jpg

Më 29 dhjetor 2018, u mbajt seanca e  parë e rregullt e Kuvendit Komunal të Kllokotit-Vrbovcite kryesuar  nga Kryesuesi  i Kuvendit, z. Zarko Dejanoviq, e cila u ndoq nga Kryetari Z. Bozhidar Dejanoviq, nënkryetari i komunës Sasha Mirkoviq, si dhe të gjithë drejtorët e departamenteve. Të gjitha shërbimet komunale që ishin të nevojshme për paraqitjen e informacionit të nevojshëm.

më shumë...

 
meetyourheroes-banner-srb-(5).jpg

F I L M


13495252_1726239010947825_6508580676418777139_n.jpg


TA MBASMË TË PASTËR DHE SHËNDETSHËM AMBIJENTIT JETËSORHyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?