Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net

Kontaktet

Adresa
   
Ish -  Ndërtesa e Rilindjes
Katet: 11, 12 dhe 13
Prishtinë, Republika e Kosovës
+383 (0) 200 35 630  (recepcioni)


Email – adresa zyrtare e MAPL-së: info.mapl@rks-gov.net


ZORICA MARINKOVIC

Shefe e Protokollit në kabinetin e Ministrit

+383 (0) 200 35 557
+383 (0) 200 35 598
Zorica.marinkovic@rks-gov.net

ZYRA E SEKRETARES

SIBEL GUTIQ
U.D Udhëheqëse e Zyrës së Sekretares së Përgjithshme

+383 (0) 200 35 661
Sibel.gutiq@rks-gov.net

DIVIZIONI I AUDITIMIT TË BREDSHËM

ISMAIL HALILI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 571
Ismail.Halili@rks-gov.net  


DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK

YLL VALLA
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 567
Yll.valla@rks-gov.net

DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM DHE ZHVILLIM RAJONAL

FETIJE BEGOLLI

U.D Udhëheqëse e Departamentit

+383 (0) 200 35 529
Fetije.begolli@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR AVANCIM TË BUXHETEVE NË KOMUNA

VJOLLCA SELIMI
U.D. Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 649
Vjollca.selimi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR ZHVILLIM DHE MENAXHIM TË PROJEKTEVE

MEHDI RETKOCERI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 561
Mehdi.retkoceri@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMUNAL

LUMNIJE DEMI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 585
Lumnije.demi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR BASHKËPUNIM NDËRKUFITAR

TRIM BERISHA
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 642
Trim.berisha@rks-gov.net

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE MONITORIM TË KOMUNAVE

FATOS QERIMI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 515
Fatos.qerimi@rks-gov.net

 
DIVIZIONI PËR MONITORIM TË KOMUNAVE

XHEVAT TAFA

Udhëheqës i Divizionit

 

+383 (0) 200 35 546

Xhavat.tafa@rks-gov.net
 

DIVIZIONI PËR ZHVILLIM DHE HARMONIZIM TË LEGJISLACIONIT

FLUTURA HOXHA
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 552

Flutura.hoxha@rks-gov.net

 

DIVIZIONI PËR ZBATIM TË LEGJISLACIONIT

BESIM MYRTEZANI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 609
Besim.myrtezani@rks-gov.net  

DEPARTAMENTI PËR PËRFORMANCË DHE TRANSPARENCË KOMUNALE

VENERA KOSUMI
Udhëheqëse e Departamentit

+ 383 (0) 200 35 559
Venera.kosumi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR PËRFORMANCË KOMUNALE

ISUF ZENELI
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 550
Isuf.zeneli@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR NGRITJE TE KAPACITETEVE

KADRIJE MYRTAJ

U.D. Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 520
Kadrije.myrtaj@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR TRANSPARENCË KOMUNALE

NAZMIJE KRASNIQI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 558
Nazmije.krasniqi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR AVANCIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KOMUNA

FAKETE KUKA
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 512
Fakete.kuka@rks-gov.net

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIME TË PËRGJITHSHME

NAZMI HALIMI
Udhëheqës i Departamentit

+383 (0) 200 35 572
Nazmi.halimi@rks-gov.net
 
DIVIZIONI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE SHËRBIME TË LOGJISTIKËS

SHEHADIN RRUSTEMI
U.D. Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 510
Shehadin.Rrustemi@rks-gov.net  

DIVIZIONI PËR BUXHET DHE FINANCA

SUZANA KOSUMI 
U.D. Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 504
Suzana.kosumi@rks-gov.net

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE

MIHRIJE SHALJANI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 555
Mihrije.shaljani@rks-gov.net  

DEPARTAMENTI PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE KOORDIMIN TË POLITIKAVE

SHKËLQIM JAKUPI
Udhëheqës i Departamentit

+383 (0) 200 35 519
Shkelqim.jakupi@rks-gov.net  

DIVIZIONI PËR INTEGRIME EVROPIANE

NIKOLA AKSIC

Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 627
Nikola.aksic@rks-gov.net


DIVIZIONI PËR KOORDINIM TË POLITIKAVE

DIELLOR GASHI

Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 35 551
diellor.gashi@rks-gov.net

DIVIZIONI I PROKURIMIT

MEDINA SYLEJMANI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 35 531
Medina.sylejmani@rks-gov.net