Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
  • 28 shkurt 2018

    Ministri Todosijevic në vizitë zyrtare në Slloveni

    Ministri Todosijevic në vizitë zyrtare në Slloveni 28 shkurt 2018, Prishtinë

    Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, z Ivan Todosijevic, në vizitën zyrtare në Slloveni, ka realizuar takimin e përbashkët me zj. Alenka Smerkolj, Ministre, Zyra Qeveritare për Zhvillim dhe Politikat Evropiane të Kohezionit dhe z. Suhelj Fazliu, Ministër  i Vetëqeverisjes Lokale të Maqedonisë.

    Gjatë takimit janë diskutuar mundësitë për shkëmbimin e eksperiencave sa i përket qasjes në fondet e BE-së dhe mundësitë për Komunat.