Njoftime

Buxheti 2017
publikuar: 28-12-2017
Njoftim - QASJA NË AKTE KOMUNALE
publikuar: 25-10-2017
Fituesi i konkursit per Automarimang
publikuar: 25-04-2017
Njoftim për kandidatët nga DKA
publikuar: 12-08-2016
Njoftim per aplikim per bletari 2016
publikuar: 17-06-2016
DKRS - Ftesë për aplikim
publikuar: 10-02-2016
Njoftim-DKA : Te punesuarit ne arsim
publikuar: 30-11-2015
NJOFTIM : për fermerët
publikuar: 11-09-2015
Drejtoria e Arsimit - N J O F T I M
publikuar: 14-08-2015
N J O F T I M
publikuar: 24-01-2015
Njoftim per serra (Vazhdim aplikimi)
publikuar: 11-08-2014
Njoftojm për fermerët
publikuar: 08-08-2014
Njoftim për Anulim konkursi
publikuar: 17-07-2014
Njoftim për media
publikuar: 25-03-2014
Përfituesit e bursave - 2014
publikuar: 17-03-2014
Fushata e strehimit familjar
publikuar: 23-05-2013
Njoftim për kandidatin e sukseshëm
publikuar: 03-01-2013
Njoftim nga komisioni disiplinor
publikuar: 13-11-2012
033 Njoftimi per dhenje te Kontrates
publikuar: 20-06-2011
Njoftimi per dhenje te Kontrates
publikuar: 20-06-2011