Welcome to Novo Brdo

Sign in Register


Faqja e Novoberdes do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku


News

Promotional flyer
18 May 2015
image001.pngHow to access public documents in your municipality read more...

Municipality of Novobërdë/Novo Brdo
01 August 2014
logo-1.png      

Announcement

We inform residents of the municipality of Novo Brdo that organization' Choice of Youth "in cooperation with the municipality of Novo Brdo and IOM are organizing the following free courses with support of EU-RRK3:

read more...

 

Sign inLajmet e fundit

Telefona kontaktues