Welcome to Obiliq

Sign in Join now


Faqja e Obiliqit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

untitled.bmp
 
Aid Management Platform
                (AMP)

__________________________

Contact the municipality
telefon-fiks.jpg
 
Central: 038/ 230 900


Viesti

OBAVEŠTENJE  (3.2.2018 0:00:00)

  OBAVEŠTENJE  (3.2.2018 0:00:00)

  Uredba o Podeli stipendija, 2015  (8.12.2016 0:00:00)

 Uredba o Podeli stipendija, 2015
OBAVEŠTENJE | 3.2.2018
 
OBAVEŠTENJE | 3.2.2018
 
Obavestenje | 27.9.2016
 
 
 
 Predsednik opštine vas zajedno sa ZRG-om poziva na sastanak sa građanima koji će se održati u petak, 15. aprila 2016, u sali doma kulture u selu Miloševo, sa početkom u 17:00 časova.

 

Teme koje će biti diskutovane na sastanku su:

 

·     Tokovi lokalne uprave, dostignuća i izazovi iz ove godine, kao i planovi za 2017. godinu;

 

·      Informacije izvršne vlasti Opštine, o značaju učešća građana u procesu planiranja opštinskog budžeta.

 

·         Predstavljanje i diskusija o zahtevima, potrebama i predlozima građana, koji će biti u prilici da predstave svoje komentare, primedbe i sugestije.

 

 

Na sastanku će učestvovati predsednik Opštine Obilić, g. Xhafer Gashi i direktori opštinskih direkcija.

 

 

Vaše učešće na ovom sastanku doprinosi razvoju vašeg mesta. 

 

Në takim do të diskutohen:

 
 
 
Javni poziv | 11.6.2015
 Za apliciranje u projektu za muznu opremu
Kriterijumi za apliciranje:
OBAVEŠTENJE | 11.6.2015
 Konsultacije za izbor  Saveta sela , naselja i prigradskih naselja na teritoriji opštine Obilić u skladu sa Uredbom o organizaciji i saradnji opštine sa selima, naseljima i prigradskim naseljima u opštini Obilić , održace se prema sledećem rasporedu:

OBAVEŠTENJE | 10.6.2015
 Konsultacije za izbor  Saveta sela , naselja i prigradskih naselja na teritoriji opštine Obilić u skladu sa Uredbom o organizaciji i saradnji opštine sa selima, naseljima i prigradskim naseljima u opštini Obilić , održace se prema sledećem rasporedu:
 Susret sa gradanima u opétini Obilié ée se odriati dana 16.06.2015 od 17:00 h objektu Osnovne ékole "Ibrahim Rugova" u Obiliéu.
pdf-(25).jpg

Konkurs  | 21.5.2015
 Sluzbenik za sport 
OBAVEŠTENJE | 7.5.2015
 Konsultacije o izboru seoskih odbora, naseljima i prigradskim naseljima na teritoriji opštine Obilić u skladu sa Uredbom o organizaciji i saradnnji sa selima, i prigradskim naseljima na teritoriji opštine Obilić održaće se prema sledecem rasporedu:
 
Obaveštenje | 16.10.2014

Sednica Komiteta za politiku i finansije  odrzava se  21.10.2014(utorak) sa početkom od 10:00 u sali Skupštine Opštine,sa sledećim dnevnim redom:

1.       Obrazloženje za odsustvo

2.       Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

3.       Formiranje Komisije za izdavanje na koriscenje nepokretne opstinske imovine

4.       Razmatranje zahteva

5.       Razno

 

Obaveštenje | 22.9.2014
 U skladu sa članom 43 i 47 Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 39.2 Nr.03/L-040 i 39.3 Statuta Opštine i člana 3.9 Poslovnika o radu Skupštine Opstine sazivam  :

Sastanak Skupštine opštine odrzava se 26.9.2014 ( petak ) od 10:00 časova , u sali Skupštine opštine sa sledecim :
Obaveštenje | 22.9.2014

PROJEKAT PODRŠKE POLJOPRIVREDNICIMA PŠENICE
   INVESTITOR -OPSTINA OBILIĆ

 

Obaveštenje | 15.9.2014
Na osnovu člana 52. Zakona o Lokalnoj Samoupravi i člana br.03/L-040
 39.4 Statuta Opštine Obilić , zakazujem:
Sastanak Komiteta za politiku i finansije za dan 19.9.2014 ( petak ) od 10:00 časova u sali Skupštine Opštine,sa sledecim:


Obaveštenje | 15.9.2014

Shodno clanu 53. Zakona o Lokalnoj Samoupravi br.03/L-040 i clanu 36.1. Statuta Opstine,zakazujem:

Sednicu Komiteta za Zajednice za dan 17.9.2014,od 11:00 casova ,u sali Skusptine Opstine sa sledecim :

Shodno clanu 24 Zakona o Lokalnoj Samoupravi br.03/L-040  ( Sluzbeni List br.28 od dana.04.06.2008) , clanu 54 Statuta Opstine i clanu 20 Zakona o Menadziranju Javnim Finansijama i Obavezama, Gradonacelnik,izdaje:

 

OBAVESTENJE

ZA DEBATU SA GRADJANIMA ZA KREIRANJE BUDZETA 2015 GODINE

 

Agenda sa gradjanima po naseljima sa sledecim rasporedom:

 

1.     29  avgusta 2014 ( petak ) od 17:00 h u prostorijama skole”Migjeni “ u Grabovcu , pozivaju se gradjani sela  Grabovac,Sipitula i Hade.

2.      29  avgusta 2014 ( petak )od 20:00 h  u prostorijama skole.” Migjeni “ u Sibovcu, pozivaju se gradjani  Sibovca, Lekovcica, Hamidije  i Crkvene Vodice 

 

3.     30 avgusta 2014 ( subota ) od 17:00 h u prostorijama  skole.“Abdurrahman Gërguri” u Krusevcu , pozivaju se gradjani sela Krusevac,naselje Rama, Fanaj dhe Redzepi.

 

4.     30 avusta 2014 ( subota ) od 20:00 h  u prostorijama skole” Dr.Ibrahim Rugova” u Donjem Mazgitu,pozivaju se gradjani Donjeg i Gornjeg Mazgita i Lazareva.

 

5.     31  avgusta 2014 ( nedalja ) od 17:00 h u Domu Kulture u Milosevu,pozivaju se gradjani Miloseva,Raskova,Baksije i Babinog Mosta .

 

6.     31  avgusta 2014 ( nedelja ) od 20:00h u prostorijama skole “Naim Frashëri” u Breznici, pozivaju se gradjani Breznice i Kozarice. 

 

7.     1 septembra 2014 ( ponedeljak ) od 17:00  u prostorijama “Pandeli Sotiri” u Plemetinu, pozivaju se gradjani Plemetine.

 

8.     1 septembra 2014 ( ponedeljak ) od 20:00  u prostorijama skole ” Dr.Ibrahim Rugova” u Obilicu,pozivaju se gradjani Obilica . 

 

 

Kancelarija za informisanje


OBAVEŠTENJE  | 23.5.2014
 OBAVEŠTENJE

 

Sastanak  Skupśtine opśtine održaće se 30.05.2014 , od 11:00 časova , u sali Skupśtine opśtine , zgrada Opśtine sa sledecim:


DNEVNIM REDOM :


1 .Opravdanje za odsustvo
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
3. Razmatranje i usvajanje Nacrta pravilnika za drumski prevoz putnika u opštini Obilić
4.Preporuke Komiteta za politiku i finansije od dt.22.5.2014
5.Izveštaj Komisije Skupštine opštine za verifikaciju nasleđenog duga

Konkurs | 28.1.2014

Na osnovu clana 11.1 Zakona o Civilnoj Samoupravi Republike Kosova br. 03/L-149 kao i Uredbe 02/2010 Postupci o  Regrutaciji, Opstina Obilic dana 27.1.2014 objavljuje:

 

K O N K U R S

 

Pozicija: Vozac Predsednika Opstine

Lokacija/radno  mesto: Opstina Obilić, Ured Predsednika Opstine

Probni rad;dvenaest(12) meseci

Koeficient: 6

Obaveštenje | 10.1.2014

Sednica Skupštine Opštine Obilic odrzaće se dana 17.1.2014,sa pocetkom od 11:00 u Sali Skupštine Opštine,zgrada Opštine,sa sledecim:

DNEVNIM REDOM:

1.      Obrazlozenje za izostanke

2.      Izbor presedavajuceg Skupštine Opštine

3.      Izbor zamenika presedavajuceg Skupštine Opštine

4.      Izbor potpredsednika Opštine za Zajednice

5.      Razno

Kao reakcija na dogadjajima u Presevo, gde je silom uklonjen spomenik UÇPMB od strane Vlade Srbije, prosle noci u selo Plemetina, odnosno u skoli sa nastavom na albanskom jeziku polomljeno je nekoliko prozora , sad za sad od nepoznatih lica, obavestava Opstinska Direkcija za Prosvetu , oslanjajuci se na izvestajima Policijske stanice u Obilicu. Isto tako predhodne noci, od nepoznatih lica ostecene su dve ploce u pravoslavnim grobljima u Plemetini i Milosevu.
 

Tema

re.png


25468.png

PDF-LLOGO-(1).jpg Informativni Poster
   
        rregulloret-(1).jpg 
                     Pravilnik
 Pravo da budete obavesteni o radu vase opstinePravo da budete obavesteni o radu vase opstinePravo-da-budete-obavesteni-o-radu-vase-opstine.pdfPravo-da-budete-obavesteni-o-radu-vase-opstine-(1).pdf