Bankat në KosovëBanka Qendrore e Republikës së Kosovës
Adresa: Adresa: Rr. Garibaldi nr 33 Prishtinë
Tel:        +381 (0)38 222 055
Fax:       +381 (0)38 243 763
Email:   info@bqk-kos.org
www.bqk-kos.org

_________________________________________________________________

Banka për Biznes
Adresa: UÇK, Nr. 41, Prishtinë
Tel:       +381 (0)38 606 010
Fax:      +381 (0)38 243 656
             +381 (0)38 243 657
Email:  informata@bpbbank.com
www.bpbbank.com

_________________________________________________________________

BANKA EKONOMIKE

Adresa: Sheshi Nënë Tereza p.n. Prishtinë
Tel:       +381(0) 38 22 53 53
Fax:      +381(0) 38 22 53 54
Email:  info@bekonomike.com
www.bekonomike.com

_________________________________________________________________

RAIFFEISEN BANK KOSOVO
Adresa: Rr. UÇK Nr. 51,Prishtine
Tel:       +381 (0) 38 22 22 22 142
Fax:      +381 (0) 38 20 30 11 30
Email:  info@raiffeisen-kosovo.com
www.raiffeisen-kosovo.com

_________________________________________________________________

PROCREDIT BANK
Adresa: Rr.Nëna Terezë no.16, Prishtine
Tel:       +381 (0) 38 555 777
Fax:      +381 (0) 38 248 777
Email:  info@procreditbank-kos.com
www.procreditbank-kos.com

_________________________________________________________________

TEB SH.A.
Adresa: Rr. Agim Ramadani 15,Prishtinë
Tel:        +381 (0) 38 230 000
Fax:       +381 (0) 38 224 699
Email:   info@teb-kos.com
www.teb-kos.com

_________________________________________________________________

NLB PRISHTINA
Adresa: Rr. Kosta Novakoviq p.n. Prishtinë
Tel:       +381 (0) 38 234 111
Fax:      +381 (0) 38 226 188
Email:  info@nlbprishtina-kos.com
www.nlbprishtina-kos.com

_________________________________________________________________

BANKA KOMBËTARE TREGTARE

Adresa: Rr. Ukshin Hoti, Nr.29, Qyteza Pejton, Prishtinë
Tel:   +381 (0)38 666 666
Fax:  +381 (0)38 222 906
www.bkt-ks.com

_________________________________________________________________

TURKIYE IS BANKASI
Adresa:Rr. UÇK Nr. 43,Prishtinë
Tel:   +381 (0) 38 22 45 41
Fax:  +381 (0) 38 22 45 42
www.isbankkosova.com

_______________
__________________________________________________

TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI
Adresa: Pashko Vasa nr. 18, Prishtinë
Tel:   +381 (0)38 222 000
Email: info@ziraatbank-kosova.com
www.ziraatbank-kosova.com

_________________________________________________________________

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Adresa: Kralja Petra Prvog 33, Mitrovicë
Tel:           +381 (0)28 423 822
Fax:          +381 (0)28 425 295
Email:       posta@kombank.com
www.kombank.com

_________________________________________________________________

ATLASBANKA
Adresa: Bill Klinton, Bloku 5, Hyrja 1, nr:1
Tel:          +381 (0)38 555 405
Email:        office.pristina@atlasbanka.com
www.atlasbanka.com

_________________________________________________________________