Telefonat me rëndësi   iconnnn-telephone-(1).png    Centrali i Komunës                                              038/230-900

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(2).png  
Thirrjet emergjente në Komunë të Prishtinës    0800 1 22 33

                                                                                                                     0800 1 22 44
                                                                                                                     0800 1 22 55
_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(3).png Policia                                                             92 ose 112 nga Vala

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(4).png Stacionet e Policisë

 

               Nr: 1    038/504 604     ext. 5059

               Nr: 2    038/504 604     ext. 6748

               Nr: 3    038/504 604     ext. 6796

               Nr: 4    038/504 604     ext. 2997

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(5).png Zjarrfikësat                                                 93 ose 933 nga Vala

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(6).pngNdihma e shpejtë                                       038/500-094

 

                                                                                                  038/542-404

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(7).png Enti stomatologjik                                     038/ 548 736

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(8).png Trafiku Urban                                              038/553-511

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(9).png Ndërmarrja publike banesore                 038/523-011

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(10).png Hortikultura                                                  038/248-071

 

                                                                                                    038/248-072

_________________________________________________________________

  iconnnn-telephone-(11).png Termokosi                                                       038/543-210

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(12).pngStacioni i autobusëve                                   038/550-011

 

                                                                                                      038/540-142

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(13).pngQendra kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF)   038/223-863

 

                          Qendra e Mjekësisë Familjare 1                               038/234-722

                          Qendra e Mjekësisë Familjare 2                               038/251-180

                          Qendra e Mjekësisë Familjare 3                               038/517-434

                          Qendra e Mjekësisë Familjare 4                               038/233-715

                          Qendra e Mjekësisë Familjare 5                               038/553-965 

                          Qendra e Mjekësisë Familjare 6                               038/553-844

                          Qendra e Mjekësisë Familjare 7                               038/551-378

                          Qendra e Mjekësisë Familjare - Hajvali                   038/654-050

                          Qendra e Mjekësisë Familjare - Besi                       038/515-994

                          Qendra e Mjekësisë Familjare - Mat                        038/258-100

_________________________________________________________________

    iconnnn-telephone-(14).pngQendra e Mjekësisë Urgjente                                   038/542-303

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(15).png Qendra për Punë sociale – Qafa                             038/244-841

                           Qendra për Punë sociale – Kodra e Trimave       038/611-070

                           Qendra për Punë social – Kodra e Diellit              038/212-478

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(16).png Zyra për Gjendje Civile – Xhamia e Llapit                038/200-400-27

 

                           Zyra për Gjendje Civile – Tasligje                               038/200-400-28

                           Zyra për Gjendje Civile – Ulpianë                               038/200-400-29

                           Zyra për Gjendje Civile – Dardani                              038/200-400-30

                           Zyra për Gjendje Civile – Besi                                     038/200-400-31

                           Zyra për Gjendje Civile – Llukar                                 038/200-400-32

                           Zyra për Gjendje Civile – Marec                                 038/200-400-33

                           Zyra për Gjendje Civile – QKUK                                  038/200-400-34

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(17).png Qendra Kulturore e Fëmijëve të Prishtinës              038/228-233

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(18).pngArkivi Komunal i Prishtinës -    Drejtoria                    038/220-619

 

                                                                                    Administrata            038/220-758

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(19).pngBiblioteka e Qytetit “Hivzi Sylejamni”                       038/245-523

 

                                                                                                                       038/232-980

_________________________________________________________________

   iconnnn-telephone-(20).pngTeatri i Qytetit të Prishtinës(T.Q.P.) “Dodona”        038/230-623

_________________________________________________________________