Vendimet e Kuvendit të Komunës

vendimet-(15).bmp Vendimet - 2018                           më shumë... 

 
 

________________________________________________________________

vendimet-(15).bmp Vendimet - 2017                           më shumë... 

_________________________________________________________________
 
vendimet-(15).bmp Vendimet - 2016                           më shumë...
_________________________________________________________________
 vendimet-(15).bmp Vendimet - 2015                               më shumë... 
________________________________________________________________                                               
vendimet-(11).bmpVendimet - 2014                             më shumë...

________________________________________________________________

vendimet-(11).bmpVendimet - 2013                            
më shumë...


________________________________________________________________

vendimet-(11).bmpVendimet - 2012                         
   më shumë...


________________________________________________________________


vendimet-(11).bmpVendimet - 2011                             më shumë...


________________________________________________________________

vendimet-(10).bmp

 

Vendimet - 2010                             më shumë...
     ___________________________________________________________________________
vendimet-(1).bmp 
 Vendimet - 2009                             më shumë...


___________________________________________________________________________
vendimet-(2).bmp 
Vendimet - 2008                             më shumë...


___________________________________________________________________________
vendimet-(3).bmp


 


 
Vendimet - 2007                            më shumë...___________________________________________________________________________
vendimet-(4).bmp
 Vendimet - 2006

___________________________________________________________________________
vendimet-(5).bmpVendimet - 2005


___________________________________________________________________________
vendimet-(6).bmp
Vendimet - 2004

___________________________________________________________________________
vendimet-(7).bmp
Vendimet - 2003


___________________________________________________________________________