Rregulloret e Kuvendit të Komunësrregulloret-(13).jpg  Rregulloret - 2017

________________________________________________________

rregulloret-(13).jpg  Rregulloret - 2016

________________________________________________________

 rregulloret-(13).jpg  Rregulloret - 2015

________________________________________________________

rregulloret-(1).jpg


Rregulloret - 2014

_________________________________________________________________

rregulloret-(1).jpg


 Rregulloret - 2013


_________________________________________________________________

rregulloret-(1).jpg


 Rregulloret - 2012


_________________________________________________________________

rregulloret-(1).jpg


 Rregulloret - 2011


_________________________________________________________________

rregulloret-(1).jpg


 Rregulloret - 2010


_________________________________________________________________

rregulloret-(2).jpg


 Rregulloret - 2009


_________________________________________________________________


rregulloret-(3).jpg

 
Rregulloret - 2008


_________________________________________________________________


rregulloret-(4).jpg

 
Rregulloret - 2007


_________________________________________________________________


rregulloret-(5).jpg

 
 Rregulloret - 2006


_________________________________________________________________


rregulloret-(6).jpg


Rregulloret - 2005


_________________________________________________________________


rregulloret-(7).jpg


Rregulloret - 2004


_________________________________________________________________


rregulloret-(8).jpg


Rregulloret - 2003


_________________________________________________________________


rregulloret-(9).jpg

 
Rregulloret - 2002


_________________________________________________________________


rregulloret-(10).jpg

 

Rregulloret - 2001

_________________________________________________________________