Këshilltarët e Kuvendit Komunal Prishtinë 
Emri dhe Mbiemri:   Halim Halimi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Kryesues

 

 
 
Emri dhe Mbiemri:   Sami Hamiti
Subjekti politik:          LDK
Pozita:                        Shef i GP
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Qëndron Kastrati
Subjekti politik:         VV
Pozita:                        Shef i GP
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Lirak Çelaj
Subjekti politik:         PDK
Pozita:                        Shef i GP 
 
Emri dhe Mbiemri:   Islam Pacolli
Subjekti politik:         AKR
Pozita:                        Shef i GP 
 
Emri dhe Mbiemri:   Imer Rusinovci
Subjekti politik:         AAK-LDD
Pozita:                        Shef i GP
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Brahim Mehmetaj
Subjekti politik:         LB
Pozita:                        Shef i GP
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Feti Mehdiu
Subjekti politik:         PD
Pozita:                        Shef i GP
 
 

 
Emri dhe Mbiemri:   Visar Arifaj
Subjekti politik:         PF
Pozita:                        Shef i GP
 

 
Emri dhe Mbiemri:   Nenad Miladinoviq
Subjekti politik:         G.I.SRPSKA
Pozita:                        Shef i GP 
 
Emri dhe Mbiemri:   Cuneyd Ustaibo
Subjekti politik:         KDTP
Pozita:                        Shef i GP
 


 
Emri dhe Mbiemri:   Hazir Borovci
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Vlora Dumoshi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Agim Gashi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Shefki Gashi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Mustafë Krasniqi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Shaip Hajrizi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Abit Kastrati
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Sokol Krasniqi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Bekim Gashi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Naime Osmani
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:  Vjollca Dibra-Ibrahimi
Subjekti politik:        LDK
Pozita:                       Anëtare e Kuvendit
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Ajnishahe Azemi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Hasime Krasniqi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Merita Surkishi
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Flamur Shala
Subjekti politik:         LDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Hatixhe Hoxha
Subjekti politik:         VV
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Yll Hoxha
Subjekti politik:         VV
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri: Hatixhe Latifi-Pupovci
Subjekti politik:       VV
Pozita:                      Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Teuta Krasniqi
Subjekti politik:         VV
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Genc Sherifi
Subjekti politik:         VV
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Sylejman Pireva
Subjekti politik:         VV
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Sadri Ramabaja
Subjekti politik:         VV
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Blerand Stavileci
Subjekti politik:         PDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Shaip Shabani
Subjekti politik:         PDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Muhamet Selmani
Subjekti politik:         PDK
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Lirie Avdiu
Subjekti politik:         PDK
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Laura Zherka
Subjekti politik:         PDK
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Lirijeta Rexhepi
Subjekti politik:         PDK
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Mirlinda Sopi
Subjekti politik:         AKR
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Sofije Bunjaku
Subjekti politik:         AKR
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Remzi Pacolli
Subjekti politik:         AKR
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Rita Begolli
Subjekti politik:         AAK-LDD
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Besa Rafuna
Subjekti politik:         AAK-LDD
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Fadil Gashi
Subjekti politik:         AAK-LDD
Pozita:                        Anëtar i Kuvendit
 
 
 
Emri dhe Mbiemri:   Abetare Fazliu
Subjekti politik:         LB
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit
 

Emri dhe Mbiemri:   Kimet Zeqa
Subjekti politik:         PD
Pozita:                        Anëtare e Kuvendit