Hapja e të dhënave në funksion të transparencës dhe zhvillimit lokal


           KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---1.jpg 3b7388bc-a930-49a9-ad38-dd3c0c25faca.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---12.jpg 

           KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---13.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---111.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---110.jpg

           KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---14.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---15.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---16.jpg


           KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---17.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---18.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---19.jpg


           KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---116.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---114.jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---115.jpg

           KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---113-(1).jpg KP---Prishtina-DATA---Icon-12052016---120plx-85plx---112.jpg