Sistemi i Alarmimit Publik

PIKAT FUNKSIONALE TË SISTEMIT TË ALARMIMIT PUBLIKGjithsej janë 14 pika funksionale të shpërndarë në territorin e Komunës së Prishtinës, të cilat pika janë të vendosura te:

1.  Radio Prishtina (mbi ndërtesë).              
2.  Objekti Komuna e vjetër (mbi ndërtesë).
3.  Kodra e Trimave st.Policor (mbi ndërtesë).
4.  Dardani BL-XI (mbi objekt).
5.  Arbëri Shtyllë 8-10m lartësia.
6.  Objekti i Prokurorisë (st.policor 092) mbi ndërtesë.
7.  Taslixhe shtyllë  8-10m.   
8.  Ulpianë (Dardani B/1/3 H-4) mbi ndërtesë.
9.   Sh.F. Naim Frashëri  (mbi shkollë).
10.  Sh.F. Ismail  Qemali  (mbi shkollë).
11.  Sh.F. Asim  Vokshi   (mbi shkollë).
12.  Sh.F.  e  Gjelbër (mbi shkollë).
13.  Sh.F. Hasan Prishtina  (mbi shkollë).
14.  Konviktet e studentëve (mbi ndërtesë).


harta---Copy.jpgSINJALET E ALARMIMIT ME ZË


PARALAJMËRIM RREZIKU  - tingull i njëtrajtshëm sirene, në kohëzgjatje prej dy(2) minutave;


RREZIK I PASHMANGSHËM -
tingull vajtues sirene, në kohëzgjatje prej një(1) minute;


PËRFUNDIM RREZIKU   - 
tingull i njëtrajtshëm i sirenës, në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) sekondave;


TESTIM I SIRENAVE -
tingull i njëtrajtshëm i sirenës, në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) sekondave;Sipas RREGULLORES QRK - NR. 18/2013 PËR ORGANIZIMIN DHE OPERIMIN E SISTEMIT TË MONITORIMIT, NJOFTIMIT DHE PARALAJMËRIMIT, këto janë shenjat grafike të alarmit:

shenjat-e-alarmit.png