Direkcija za obrazovanjeDirekcija za obrazovanje

 • Rukovođenje i koordiniranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u opštini;
 • Zapošljavanje nastavnika i drugog osoblja škola u saglasnošću sa zakonskim procedurama za zapošljavanje, izbor i zapošljavanje javnih zaposlenika;
 • Izbor direktora i zamenika direktora školskih ustanova, u skladu sa zakonskim procedurama za zapošljavanje i određenim zakonskim kriterijumima od MONT-a;
 • Plaćanje rukovodećeg osoblja, profesionalnog osoblja i drugog zaposlenog osoblja u obrazovnim ustanovama Opštine;
 • Planiranje i koordiniranje razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u opštini, kroz konsultacije sa MONT-om i drugim opštinama;
 • Nadzor svih obrazovnih ustanova na opštinskom nivou;
 • Registracija i prijem učenika, u skladu sa poštovanjem principa ne-diskriminacije;
 • Registracija podataka za učenike, prema usvojenom formularu od strane MONT-a, u skladu sa zakonom;
 • Podsticanje za ravnopravnost mogućnosti za praćenje predškolskog obrazovanja, obaveznog obrazovanja i onog srednjeg u opštini;
 • Registracija, inspekcija javnog zdravlja i bezbednosti, kao i licenciranje predškolskih obrazovnih institucija u skladu sa zakonom;
 • Poštovanje i potvrđivanje prava zajednica i njihovih članova;
 • Identifikovanje potreba za stručno osposobljavanje direktora i nastavnika i njihova realizacija u saradnji sa Regionalnom Kancelarijom Inspekcije,unutar zakona koji su na snazi;
 • Obučavanje nastavnika i drugog stručnog osoblja, u skladu sa pravilnicima, principima i objavljenim standardima od strane MONT-a;
 • Briga o razvoju i stručnom osposobljavanju osoblja u školama opštine;
 • Briga o razvoju svih drugih aspekata lokalnog obrazovanja;
 • Nadzor obrazovnog procesa u skladu sa određenim uputstvima od strane MONT-a;
 • Priprema, usvajanje i sprovođenje Pravilnika o radu za škole, uključujući i kodeks ponašanja za rukovodeće osoblje, nastavnike, drugo osoblje i učenika, kao i disciplinske mere;
 • Donošenje odluka za povećanje broja predškolskih, osnovnih, srednjih i specijalnih obrazovnih ustanova na nivou opštine;
 • Donošenje odluka za žalbe protiv odluka rukovodstva obrazovnih ustanova, predviđene zakonom;
 • Usvajanje pravilnika o ponašanju i disciplini učenika u svakoj obrazovnoj ustanovi, nakon što su pre uzeti predlozi školskog odbora i komentari direktora, o ovim pravilnicima;
 • U skladu sa MONT-om, usvaja pravilnike za osnivanje, spajanje, podelu i zatvaranje obrazovnih ustanova sa javnim fondovima, za nivoe 0, 1, 2 i 3 u Opštini;
 • Podsticanje saradnje između nastavnika, roditelja učenika i obrazovnih ustanova, kao i obrazovnih ustanova sa porodicom;
 • Saradnja sa direkcijama za obrazovanje drugih opština u zajedničkim obrazovnim projektima, u zajedničkom korišćenju fizičkih i ljudskih resursa, kao i određivanje fondova za projekte i druge takve ciljeve;
 • Određivanje specifičnih zona pokrivanja od škola na opštinskom nivou;
 • Briga o održavanju i renoviranje zgrada i sredstava obrazovnih ustanova sa javnim finansijama, kao i osiguranje dispozicija za održavanje usluga za podržavanje za fizičko blagostanje učenika, uključujući svežu vodu, ambijent kupatila i zdravstvene usluge;
 • Preduzimanje mera za osiguranje ograđenog ambijenta,urbanog i ruralnog, u kojem je postavljena škola, je u skladu sa pravom učenika za posedovanje bezbedne sredine u školskom dvorištu;
 • Dostizanje objektiva javnog zdravstva, u saradnji sa MONT-om, preko školskih i van-školskih aktivnosti, uključujući programe za bezbednost na ulici, selu, podsticanje povećanosti zdravlja kako bi izbegli širenje zaraznih bolesti, akcije protiv duvana i drugih formi koje dovode do narkomanije;
 • Kontinuirano razmatranje preduzetih mera za realizaciju specijalnog obrazovanja u realizovanju ovog zadatka, u meri kojoj je potrebno ili poželjno. Direkcija se konsultuje sa MONT-om i drugim opštinskim direkcijama za koordinaciju obrazovanja dece koje imaju potrebe za specijalno obrazovanje;
 • Procena specijalnih potreba, kao što je predviđeno zakonom;
 • Predlog za specijalno obrazovanje za učenike i pružanje profesionalne procene;
 • Predlog za osnivanje savetodavnih i zdravstvenih usluga za specijalne potrebe;
 • Vrši i druge nadležnosti, koje se prenose na osnovu zakona ili od centralne vlasti.