Direkcija za Ekonomiju i lokalni razvoj

Genc Bashota je direktor u Direkciji za Ekonomiju i Lokalni razvoj.

Genc Bashota je rođen u Prištini. Studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Univerzitetu Prištine. Post diplomske studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Univerzitetu Zagreba, u smeru „Ekonomske analize i planiranja“.
Radio je kao profesor u Ekonomskom fakultetu Prištine. Nastavlja da radi kao profesor u Univerzitetu AAB, gde predaje Makroekonomiju.
On ima iskustva i u privatnom poslovanju i bio je uključen u rukovođenju nekoliko projekata, pogotovo u oblasti investicija ,u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi, kao i u prenosu stranih tehnologija.


DELOKRUG DIREKCIJE
 • Kreiranje prilagodljivog okvira za održivu lokalnu ekonomiju;
 • U saradnji sa Predsednikom Opštine, može odrediti prioritete za investiciju u Opštini, kao i da ih koordiniše sa MEF-om;
 • Izrada politike ekonomskog razvoja, predlog preduzimanja mera za ekonomski razvoj opštine;
 • Izrada globalnog strateškog plana za ekonomski razvoj opštine, uključujući sve sektore ekonomije, kao u kratkoročnom aspektu, tako i u dugoročnom;
 • Izrada idejnih programa, specifikujući ekonomske delatnosti, s ciljem razvoja primarnih sektora, kontakte sa domaćim finansijskim institucijama, kao što su komercijalne banke i međunarodne finansijske institucije, kako bi se opremili sa dovoljnim i tačnim informacijama vezano za uslove kreditovanja (finansiranje) različitih biznisa;
 • Pružanje saveta za razne biznismene radi mogućnosti investiranja, orijentisanja njihovog kapitala u proizvodnim i profitabilnim delatnostima, ali i onim perspektivnim;
 • Pomoć u organizovanju međunarodnih konferencija radi mogućnosti i perspektive ekonomskog razvoja Opštine;
 • Saradnja i koordinacija radova oko javno – privatnom partnerstvu;
 • Saradnja sa Ministarstvom Trgovine i Industrije o mogućnosti koordinacije radova i aktivnosti za ekonomski razvoj opštine;
 • Interakcija sa međunarodnim organima za koordinaciju radova oko ekonomskog razvoja opštine;
 • Pružanje informacija i izveštaja rada, za određene periode, radi potrebe opštinskih institucija;
 • Izdavanje dozvola o radu za privredna društva;
 • Određivanje isplata dozvola o radu prema tarifama, taksama i opštinskim kaznama;
 • Evidentiranje promena u dozvolama za rad i certifikatima biznisa;
 • Pružanje formulara za apliciranje i prethodno obaveštenje za biznise;
 • Davanje profesionalnih informacija i izveštaja za Direkciju i opštinske institucije;
 • Pružanje obuka u oblasti biznisa;
 • Praćenje i sprovođenje razvojnih politika za poljoprivredu, oranje, stočarstva, voćarstva, povrtarstva i pčelarstva;
 • Priprema godišnjih planova i izveštaja proizvodnje i pratnja realizacije tih planova za jesenju i proletnu setvu, žetvu i sakupljanje dobara ratarstva;
 • Praćenje naučnih dostignuća u proizvodnji stočarstva i formiranje tabelarnih statističkih pregleda;
 • Praćenje realizacije godišnjih planova razvoja stočarstva i oranja;
 • Praćenje i učestvovanje u izradi projekata i planova za zaštitu i razvoj šuma u teritoriji opštine;
 • Održavanje evidencije za nerađeno zemljište, dato zemljište na korišćenje i evidencije za zemljište kojoj je promenjena namena korišćenja;
 • Pružanje podataka relevantnom Ministarstvu, prema njihovim zahtevima;
 • Pružanje repromaterijala za sađenje, za poljoprivrednike, kako bi im se omogućilo da započnu rad preko komercijalnih banaka, da im se omoguće forme kreditovanja za stimulisanje i unapređenje stočarske proizvodnje;
 • Koordinacija radova sa interakcijom sa NVO-ima koji podržavaju poljoprivedne aktivnosti i pružanje uske saradnje sa poljoprivrednim kooperativama;
 • Pružanje obuka u oblasti poljoprivrede;
 • Koordinacija i nadzor lovačkih aktivnosti;
 • Obezbeđivanje pomoći za poljoprivrednike u njihovom organizovanju, pružanje stručnih saveta, pružanje donatora i investitora;
 • Pružanje potrebne podrške za ostajanje u selima, s ciljem motivisanja poljoprivrednika za čuvanje poljoprivrednih zemljišta;
 • Poboljšanje količine i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, pružanje donacija i investicija za razvoj ruralnih zona;
 • Očuvanje poljoprivrednog zemljišta od izgradnje i njenog odredišta, i adekvatno tretiranje zemljišta, itd.