Direkcija za Finansije i ImovinuDirekcija za Finansije i Imovinu
 • Pomaže Predsedniku Opštine u pripremi projekta budžeta, pre njegovog predstavljanja u Komitetu za Politiku i Finansije i Skupštini Opštine;
 • Dinamični plan realizacije projekata i prenošenja sredstava za budžetske linije;
 • Planiranje tabele toka gotovog novca;
 • Pruža stručne savete za opštinske organe vezano za upravljanje budžetom;
 • Nadzire procedure i troškove budžetskih sredstava;
 • Prima budžetske izveštaje, prema potrebi.
Finansije
 • Sastavlja nacrt opštinskih projekata za pravilnike o finansijskim pitanjima;
 • Rukovodi finansijskim pitanjima;
 • Odgovoran je za održavanje računa i godišnjih finansijskih izveštaja;
 • Odgovoran je za nadzor i nadgledanje sistema i procedura za sprovođenje budžeta;
 • Daje stručne savete iz oblasti budžeta opštinskih organa;
 • Planira, određuje obaveze na osnovu opštinskih pravilnika određenih subjekata u Opštini, stepen taksi, tarifu u oblasti poreza na imovinu i opštinskih kazni.
Prihodi
 • Planira sopstvene prihode Opštine;
 • Evidentira sve druge sopstvene prihode.
Imovina
 • Drži evidenciju budžetskih prihoda od sopstvenih prihoda Opštine;
 • Drži podatke za svo zemljište i zgrade koje opština poseduje i koristi;
 • Razvija proceduru eksproprisanja zemljišta koja je u opštinskom Vlasništvu;
 • Tretira i razvija administrativnu proceduru za proizvoljnu uzurpaciju zemljišta pod opštinskim vlasništvom.