Sektori i Urbanizmit

Sektori i Urbanizmit është pjesë e Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Sektori është përgjegjës për lëshimin e kushteve dhe lejeve të ndërtimit në Komunën e Prishtinës, në përputhje me dokumente të vlefshme të Planifikimit Hapësinor dhe për Ndërtim.Aktet që lëshohen nga ky sektor:
  • Kushtet e ndërtimit,
  • Lejet e ndërtimit,
  • Lejet  për ndërrim të destinimit,
  • Pëlqimet e ndryshme sa i përket ndërtimeve.


Për të parë procesin e kalimit të lëndës nëpër faza kliko në SISTEMIN E  VROJTIMIT PËR LEJE NDËRTIMI 2016Për të parë Lejet Ndërtimore të lëshuara KLIKO KËTU.


Komuna-e-Prishtines.png UDHËZUES PËR QYTETARË