Vesti

Konkurs za neformalnu nastavu 2017-2018 | 3.10.2017

Na osnovu člana 28. stav 2. Zakona br. 04/l-138 o Obrazovanju i profesionalnom osposobljavanju, i na osnovu člana 12. stav 1. Zakona br. 04/l-143 o Obrazovanju i osposobljavanju za odrasle u Republici Kosovo: Direkcija za obrazovanje raspisuje konkurs za registraciju odraslih pohađača u više srednjem stručnom obrazovanju, X razred.
Konkurs-za-neformalnu-nastavu-2017-18.pdf
 
 

Konkurs | 2.8.2017

Opština je osigurala poseban program stanovanja za porodice palih boraca, nestalih boraca UÇK -a, za veterane UÇK-a, civilne invalide rata, žrtve seksualnog zlostavljanja tokom rata, civilne žrtve rata i njihovih porodica koji nisu rešili pitanje stanovanja i koji su u teškom ekonomskom stanju, devajući im stanove na korišćenje kako bi stvorili prikladne uslove za normalan život.
 
 

OPŠTINSKA DIREKCIJA ZA OBRAZOVANJE (ODO) RASPISUJE KONKURS ZA REGISTRACIJU UČENIKA U DESETI RAZRED (10) GIMNAZIJA I PROFESIONALNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018 | 19.6.2017

Na osnovu člana 5. slovo b) Zakona br. 03/L-068 o Obrazovanju u Opštinama Republike Kosovo, člana 17. slovo h) Zakona Br. 03/L-040 o Lokalnoj samoupravi, na osnovu Adminstrativnog Uputstva Br. 22/2013 o maksimalnom broju učenika po razredu i odnosu učenik – nastavnik, kao i u skladu sa uputstvima i/ili opštim procedurama i standardima, objavljenih od strane MONT-a: OPŠTINSKA DIREKCIJA ZA OBRAZOVANJE (ODO) RASPISUJE KONKURS ZA REGISTRACIJU UČENIKA U DESETI RAZRED (10) GIMNAZIJA I PROFESIONALNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018.
 
 

Socijalni stanovi – započete posete kod porodica koje su se prijavile | 31.1.2017

Opštinska komisija za procenu i izbor mogućih porodica dobitnica Posebnog programa socijalnog stanovanja, od danas je započela procenu i verifikaciju stanja stanovanja svih onih koji su se prijavili za poseban program socijalnog stanovanja, tako da će se direktno sa terena konstatovati tačnost aplikacija.

 

Poziv za podnošenje prijava za Program za mlade profesionalce | 31.1.2017

Cilj projekta „Inicijativa za ruralnu ekonomsku održivost“|(RESI) jeste da promoviše konkurentnost poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača i kompanija za preradu hrane kako bi se poboljšao održivi i inkluzivni ruralni razvoj, otvorila nova radna mesta i stvorili prihodi u ciljanim opštinama, i to Prištini, Novom Brdu, Kamenici i Ranilugu.

 

SAOPŠTENJE ZA GRAĐANE | 31.1.2017

Uz podršku člana 20. Zakona br. 04/L-174, o prostornom planiranju i Administrativnom uputstvu br.05/2014, za primenu Zakona o prostornom planiranju, o odgovornostima autoriteta za prostorno planiranje, kao i principima i procedurama za učeššće javnosti u prostornom planiranju, br. protokola 1889/14, Opština Priština objavljuje sledeće obaveštenje:

 

Poziv za saradnju i nadzor | 30.1.2017

Obaveštavamo vas da od 31.01.2017. godine, u utorak, s početkom od 10:00 časova, Opštinska Komisija za Procenu i Izbor Mogućih Porodica korisnica Posebnog Programa za Socijalno Stanovanje, izvršiće procenu i verifikaciju stanja stanovanja svih onih koji su aplicirali u posebnom programu za socijalno stanovanje, tako da ćemo direktno na terenu utvrditi tačnost aplikacija.

 

Srušen bespravni objekat na javnoj prostoriji | 27.1.2017

Direkcija za Inspekcijske Poslove u opštini Prištini, na osnovu kontinuiranih žalbi građana, 11. decembra 2016. godine je izvršila inspekciju u zoni kod ulice B, gde je konstatovano da je trotoar blizu jednog poslovnog lokala doživela izmene za potrebe lokala, i pretvorena je u terasu lokala. Na taj dan, obustavljeni su im radovi i dostavljena je pozivnica stranci da se javi u Inspekciju.

 

Obeležen međunarodni dan privatnosti | 27.1.2017

Povodom 28. januara, Međunarodnog dana privatnosti, Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka, u saradnji sa Opštinskom kancelarijom za zaštitu ličnih podataka i Direkcijom za obrazovanje opštine Priština, organizovali su nekoliko aktivnosti.

 

U opštini Prištini započet projekta e-Kutija | 25.1.2017

Od danas, stranke koje primaju usluge od Opštine Prištine, imaju mogućnost da daju svoju procenu za te usluge na elektronski način.

 
Prikazujem rezultata 1-10 (od 727)
  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  > 

RSS