Prishtina po bëhet 2014 - 2016

Prishtina po bëhet. Ky është slogani që e kemi përdorur gjatë dy viteve të fundit.
Jo për të thënë që Prishtina nuk ka qenë para këtyre dy viteve, por për të thënë që
Prishtina ka qenë në vështirësi të mëdha; për të thënë që problemet kanë rrezikuar
të ardhmen e qytetit; për të thënë që normaliteti po kthehet; por edhe për të na
kujtuar se jemi në proces e sipër dhe se kemi edhe shumë punë për të bërë.  Video projeksioni 2014

     prishtinapobehet2014-(1).png
   Video projeksioni 2015

     prishtinapobehet2014-(2).png
             Raporti 2014 - 2015        
             
     


 Përmbushja e 12 zotimeve


Administratë publike në shërbim të qytetarëve - Raporti 2016


Investimet kapitale - Raporti 2016


Arsimi në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016


Prishtina me Planifikim Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm - Raporti 2016

 

Prishtina, pa barriera dhe me qasje të lehtë për të gjithë, kudo dhe kurdo - Raporti 2016


Prishtina, qytet ku mbizotëron rregulli dhe ligji - Raporti 2016


Organizim i mirë i qytetit - Raporti 2016


Shëndetësia në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016


Prishtina, qytet i gjelbër - Raporti 2016


Kultura dhe sporti në Komunën e Prishtinës - Raporti 2016


Bujqësia në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016


Siguria në Prishtinë - Raporti 2016