Dobro došli na portal ℮-Opština grada Prištine

Portal se posvećuje fizičkim i pravnim licima na teritoriji Opštine Priština. Kroz ovaj portal, možete se informisati koje dokumente je neophodno da pripremite pre apliciranja za bilo koji dokumenat koji možete da podignete na šalterima Opštine Priština. Ovim načinom informisanja građana opštine Priština, pokušavamo stvoriti mnogo lakši elektronski pristup za građane opštine Priština, i da istovremeno formiramo elektronski šalter.