Opštinske vlasti u Suvoj Reci, zajedno sa građanima, suverena bolje upravljanje uspešniji i efikasniji.

Javne politike i investicionih prioriteta naše opštine su: dobrobit građana i povećanje kvaliteta života. Političke opozicije u Skupštini opštine, demokratske vrednosti i saradnik evropskim integracionim procesima.
 
Koristite opštinski sajt da ostvare svoje ciljeve ne ustručavajte se da preuzimanje informacija i dokumenata, čitanje izveštaja, učešća u anketama i sl.
 
 

untitled.bmp
 
Aid Management Platform
                (AMP)

__________________________

Contact the municipality
telefon-fiks.jpg
 
Central: 038/ 230 900


Viesti

Formiran Umetnicki savet  (24.1.2018 0:00:00)

26993455_1817444438306382_5024793300749213245_n.jpgOpština  Suva Reka već ima Umetnički savet,  koji  je juče osnovan na prvoj skupštini, gde osim  predstavnika svih sektora kulture,prisustvovali su I  predsednik opštine Suva Reka, Bali Muharremaj i direktor za kulturu, omladinu, sport i dijasporu, Beqir Berisha. Oni su pozdravili Skupštinu i obećali da će podržati aktivnosti  saveta. U ovoj skupštini izabrani su organi, kao što su predsedništvo i odbor, kao i statut Umetničkog saveta: predsednik Astrit Byticqi, zamenik predsednika Anita Ramshaj, sekretar Brahim Thaci. Nakon glasanja izabrani su odbornici: Refki Reshitaj, Burhan Sejdiu, Shpend Zeqiraj, Roland Reshitaj, Artan Elshani, Berat Gegaj, Brahim Thaqi, Mejtim Bytiqi i Beqir Gashi.

Biće otvoreni I i uređeni poljski putevi u svim selima  (22.1.2018 0:00:00)

27023910_1815152651868894_4910820959267828585_o.jpgNa bredovnom sastanku Odbora opštinskih direktora koji je održan danas rečeno je da je planirano 150.000 evra za otvaranje i uređenje poljskih puteva u svim selima (tamo gde je potrebno) opštine Suva Reka. Odbor direktora raspravljao je o dve teme: nedostaci koje su direktori  pronašli prilikom preuzimanja novog zadatka i druga tema: mere koje treba preduzeti za poboljšanje situacije. Svaki opštinski direktor  je podneo izveštaj  o  direkciji  kojom  rukovodi i preuzimao je  inicijalno dužnosti od strane zamenice Predsednika gđe. Mihrije Suka a potom i od Predsednika  g. Bali Muharremaj. Sastanci  sa direktorima  direkcija održavaće se  na početku svake nedelje (ponedeljak) i u  petak, ako ih  pozove predsednik.

Zahteva se izgradnja kuča za 14 porodica zajednice RAE  (22.1.2018 0:00:00)

26951871_1815174535200039_6430296207223396061_o.jpgPredsednik  Opštine Suva Reka, Bali Muharremaj, primio je danas u svojoj kancelariji zamenika ministra Ministarstva rada i socijalnog staranja g. Besart Jashari, poslanika  Skupštine Kosova, Danush Ademi  i predstavnike zajednice  RAE.. Na sastanku je razgovarano o stanju ove zajednice i razgovarano je o potražnji za stanovanje za 14  porodica zajednice RAE. Poslanik Danuš Ademi rekao je da su sredstva za izgradnju osigurana , dok je opština Suva Reka dužna da odredi lokaciju (građevinski plac) i da uređuje  infrastrukturu. Predsednik  Muharremaj je izrazio spremnost da uradi sve u svojoj nadležnosti, ali Skupština Opštine treba da odluči za  određivanje  lokacije. Tako da,, uskoro, će zahtev zajednice  RAE doći pred Skupštinom  i ako prođe ovaj zahtev, onda će se graditi 7 kuća u gradu i 7 u selima u kojima je većina zahteva.

26993455_1817444438306382_5024793300749213245_n.jpgOpština  Suva Reka već ima Umetnički savet,  koji  je juče osnovan na prvoj skupštini, gde osim  predstavnika svih sektora kulture,prisustvovali su I  predsednik opštine Suva Reka, Bali Muharremaj i direktor za kulturu, omladinu, sport i dijasporu, Beqir Berisha. Oni su pozdravili Skupštinu i obećali da će podržati aktivnosti  saveta. U ovoj skupštini izabrani su organi, kao što su predsedništvo i odbor, kao i statut Umetničkog saveta: predsednik Astrit Byticqi, zamenik predsednika Anita Ramshaj, sekretar Brahim Thaci. Nakon glasanja izabrani su odbornici: Refki Reshitaj, Burhan Sejdiu, Shpend Zeqiraj, Roland Reshitaj, Artan Elshani, Berat Gegaj, Brahim Thaqi, Mejtim Bytiqi i Beqir Gashi.

27023910_1815152651868894_4910820959267828585_o.jpgNa bredovnom sastanku Odbora opštinskih direktora koji je održan danas rečeno je da je planirano 150.000 evra za otvaranje i uređenje poljskih puteva u svim selima (tamo gde je potrebno) opštine Suva Reka. Odbor direktora raspravljao je o dve teme: nedostaci koje su direktori  pronašli prilikom preuzimanja novog zadatka i druga tema: mere koje treba preduzeti za poboljšanje situacije. Svaki opštinski direktor  je podneo izveštaj  o  direkciji  kojom  rukovodi i preuzimao je  inicijalno dužnosti od strane zamenice Predsednika gđe. Mihrije Suka a potom i od Predsednika  g. Bali Muharremaj. Sastanci  sa direktorima  direkcija održavaće se  na početku svake nedelje (ponedeljak) i u  petak, ako ih  pozove predsednik.

26951871_1815174535200039_6430296207223396061_o.jpgPredsednik  Opštine Suva Reka, Bali Muharremaj, primio je danas u svojoj kancelariji zamenika ministra Ministarstva rada i socijalnog staranja g. Besart Jashari, poslanika  Skupštine Kosova, Danush Ademi  i predstavnike zajednice  RAE.. Na sastanku je razgovarano o stanju ove zajednice i razgovarano je o potražnji za stanovanje za 14  porodica zajednice RAE. Poslanik Danuš Ademi rekao je da su sredstva za izgradnju osigurana , dok je opština Suva Reka dužna da odredi lokaciju (građevinski plac) i da uređuje  infrastrukturu. Predsednik  Muharremaj je izrazio spremnost da uradi sve u svojoj nadležnosti, ali Skupština Opštine treba da odluči za  određivanje  lokacije. Tako da,, uskoro, će zahtev zajednice  RAE doći pred Skupštinom  i ako prođe ovaj zahtev, onda će se graditi 7 kuća u gradu i 7 u selima u kojima je većina zahteva.


clip_image002.jpg2. aprila, Regionalna kancelarija OEBS-a je organizovala trening za 30 članova novo osnovanih odbora za zajednice iz šest opština prizrenskog regiona. Članovu su predstavljal irazličite zajednice, uključujući kosovskeAlbance, kosovskeSrbe, kosovskeBošnjake, kosovskeTurke, Gorance, Rome, AškalijeiEgipćane u Prizrenu, Dragašu, SuvojReci, Orahovcu, MališevuiMamuši.


Predstavnici Američkog Univerziteta (AUK) na Kosovu, predstavili sup red ne ne tako mnogobrojnim maturantima Suve Reke program studija ovog Univerziteta. Oni su dali informacije o uslovima upisa, smerovima i profilima koje nudi ovaj Univerzitet, o mogučnostima dobijanja stipendije od ovog Univerziteta i značaju koji ova obrazovna institucija ima na Kosovu i van nje. Nezadovoljavajuci broj maturanata koji su  učestvovali na ovoj prezentaciji daje sliku da AUK ili preveliki zalogaj za maturante Suve Reke ili maturanti ne žele da studiraju na tom univerzitetu. Prema predstavnicima AUK dobitnici stipendije mogu biti oni studenti koji polažu dva probna testa visokim uspehom.
Tokom boravka delegacije opštine Suva Reka u državu Džorđija –SAD, odnosno u gradu Liburn, predsednik Kuči u posebnoj svečanosti proglašen počasnim građaninom ovog grada. Na ovoj svečanost, osim mnogobrojnih građana Liburna učestvovali su stanovnici njegove okoline i regiona GWinelt. Osim predsednika Kuči, koji predvodi delegaciju, počasni građani su proglašeni i članovi delegacije koji borave u toj zemlji.
“Zlatni ključ” grada Liburn u Džorđiji – SAD poklanja se predsedniku Kuči.
Pocele pripreme... | 27.1.2012
 Organizacioni  Odbor   za proslavu 17. februara – dana  proglašenja nezavisnosti Republike Kosova,  je na današ njem sastaku razgovarao  o kulturnim  i sportskim  aktivnostima koji  će biti organizovani  u okviru ovog praznika. Na   ovom  sastanku, receno je  da će se ove godine odvijati  sledeće aktivnosti: Čas  književnosti, sa radovima koji su prijavljeni na konkursu  književnosti  u organizaciji Udruženja  za  kulturu  i umetnost "Elena Đika",na  kojem  će biti objavljeni rezultati konkursa, a zatim turnir u malom futbalu,  ove  aktivnosti će biti organizovane uoči praznika 16. februara, a centralni događaj će biti održan 17. februara sa početkom u 13 časova. Sa ciljem bolje organizacije, Organizacioni  Odbor je počeo  da priprema sve aktivnosti koje će se odvijati.
 "Sneg i niske  temperature uticali su   povećanju   broja  saobraćajnih nezgoda", rekao je danas na sastanku lokalnih bezbednosnih koordinacija. Komandir policijske stanice, kapetan Arsim  Beriša analizirajuci  proteklu   nedelju, rekao je da su zbog snega izazvane 8 (osam) saobraćajnih  nezgoda koje su na sreću prošle  samo sa materijalnim  štetama. On je takođe rekao da su svi putevi prohodni , ali vozači treba da budu opremljeni   neophodnom  opremom  za zimsku vožnju. On je  izjavio  da je tokom nedelje izvršen jedan pretres  u selu Mušutište , gde su pronađene i oduzete odmah tri komada oružja: žžjedna  automatska puška AK-47 , jedan pištolj i jedna lovačka puška. Tokom ovog sastanka o situaciji  stvorene ovih dana snegom  u opštini  Suva  Reka i merama  koje se preduzimaju od strane opštine za  izlaz  iz ove situacije govorio je predsedavajući sastanka potpredsednik Opštine Suva Reka,  Refki Bitići.

 

 Direktori  opštinskih direkcija su na sastanku Opštinskog odbora podneli  posebne izvestaje o poslovima koji se obavljaju u njihovim direkcijama. Na  ovom  sastanku je naglašeno da Opštinska direkcija za zdravstvo I  socijalno zbrinjavanje nastoji da formira službu za hemodijalizu, kako se pacijenti  iz opštine Suva Reka nebi  ubuduće upučivali  u Prizren zbog čega se oni sami izlazu neprijatnostima a direkciji stvaraju troškove.

Direkcija za obrazovanje je iznela nezadovoljstvo zbog loših odnosa sa KEK-om. Česta I nepotrebna kolektivna iskljucenja koja primenjuje KEK u više sredine gde se nalaze I škole ugrožavaju nastavu I pruzrokuju kvarove raznih tehnickih aparata. Ućenici I nastavnici  gradske škole “7 Marsi”, koja ne duguje KEK-u, suočavaju se sa hladnočom svaki put kad  im se isključuje električna energija. Direkcija za administraciju je izvestila o pripremnim  radovima  na projektu prijemne  /informativne/  kancelarije pri opštini  koji će biti u službi građana kada uskoro bude ostvaren.

  Spomen akademijom  koja je održana u Domu omladine "Shtepia e Felbahut " obeležena  je godišnjica bivšg – predsednika  Kosova i DSK, dr Ibrahima Rugove.  Tom prilikom  se  Bljerim Kući, Predsednik  Opštine Suva Reka,  podsećajući  se na velićanstveno delo bivšeg predsednika Rugove, između ostalog, rekao: "Njegova filozofija  je donela novi duh u  kosovskoj  politici, duh tolerancije , razumevanja, poštovanje  vrednosti , odbacivanja  međusobne  netrpeljivosti  I inata. Na taj način je postao neprikosnoveni lider Kosova stekavši  I međunarodnu reputaciju. Ovo je omogućilo podizanji  svesti o kosovskom  pitanju  na najvišim međunarodnim telima "

Nakon akademije održano je nekoliko kulturnih aktivnosti, otvorena je jedna  izložba  i izvršena  inauguracija   književne brošure  "Berore lirije 9"

 

 Povodom praznika Fitr Bajrama, predsednik se obratio građanima ovom čestitkom
Na konsultativnom sastanku direktora opštinskih direkcija sa Predsednikom Opštine, direktor Direkcije za prosvetu, g. Xhemajli Shala je obavestio da je prolaznost učenika u Gimnaziji “Jeta e Re” i STŠ “ Skender Luarasi “ je sledaća: testiranju je podvrguto ukupno 357 učenika, test  su prošli  89, 35 % učenika, test nisu  prosli 11,20 % učenika.
Na početku ovog  sastanka, Podpredsednik  Opštine g. Bali Muharremaj je podneo izvestaj o dogadjajima tokom ove nedelje i  planovima za narednu nedelju i naglasio da  akcija za  zaustavljanje seće šuma  teće u dobrom smeru što potvrđuje  opadanje konfiskacija  drva  poslednjih dana.
Danas je Predsednik Opštine Blerim Kuçi sa direktorom Direkcije za Prosvetu, g. Xhemajli shala i služenicima ODP, povodom početka nove školske godine posetio škole u Opštini Suva  Reka i  tom prilikom čestitali učenicima, nastavnicima i  rukovodstvu prosvete srećan  i uspešan rad u novoj školskoj  2010/2011 godini.
 

Tema


   
        rregulloret-(1).jpg 
                     Pravilnik