Adresa dhe numrat e kontaktit të komunës

Adresa e institucionit:

Sheshi Hasan Prishtina nr.173
42000 Vushtrri
Republika e Kosovës

 Qendra për shërbim me qytetarë
038 200 42425
Kryetari I Komunës
028 571 601
Nënkryetari I Komunës
028 572 020
Udhëheqësi I Personelit
028 572 416
Sekretaria e Kuvendit Komunal
038 200 42439
Zyra Ligjor dhe Avokati Komunal
038 200 42410
Njësia e Brendshme e Auditimit
038 200 42430
Zyra e informacionit-Zëdhënësi i komunës
038 200 42455
Sektori i Gjendjes Civile
028 573 635
Drejtori I Drejtorisë për Inspeksion
038 200 42429
Drejtori I Drejtorisë për Ekonomi, Bujqësi dhe Zhvillim
038 200 42426
Drejtori i Drejtorisë për Shërbime Publike
038 200 42428
Drejtori i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit
038 200 42407
Drejtori i Drejtorisë për Buxhet, Financa dhe Thesar
038 200 42431
Sektori I Buxhetit
038 200 42414
Sektori I thesarit dhe kontabilitetit
038 200 42416
Sektori I Financave
038 200 42427
Drejtori I Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
038 200 42411
Drejtori I Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim
038 200 42420
Zyra për alarmim
028 572 415
Drejtori I Drejtorisë për Prokurim
028 571 218
038 200 42403