Agjenda ditore e Kryetarit të Komunës

 
Më 
1.


Vendi: Objekti i Komunës
Koha: