Diskutimet publike

 
 
Këtu mund t’i gjeni dokumentet që vihen në diskutim publik nga organet e KomunësNë mbështetje të Udhëzimit Administrativ(MTI)Nr.01/2014 për përcaktimin e procedurës së paraqitjes së kërkesës për marrjen e pëlqimit, procedimit të saj dhe dhënien e pëlqimit, mënyrën dhe procedurat për konsultim publik, si dhe përmbajtja e regjistrit të Zonave Ekonomike gjegjësisht të nenit 6 pika 1, 3 dhe 4, Drejtoria për Ekonomi, Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, ka vënë në diskutim publik shpalljen publike për Zonën Ekonomike përkatësisht “Park Biznesi”:

• Shpalljen publike për krijimin e Zonës Ekonomike përkatësisht “Parkun e biznesit”, në lokacionin e fshatit .Lumadh që ka një sipërfaqe prej 14,87 ha.Të gjitha propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet e juaja i mirëpresim!

Prandaj ftojmë qytetarët, OJQ-të, grupet e shoqërisë civile, biznesit dhe grupeve tjera, që të japin propozimet dhe vërejtjet e sugjerimet e tyre për Zonën Ekonomike, para aprovimit final.


Diskutimi publik është i hapur që nga data 24/01/2018 dhe zgjatë 30 ditë përkatësisht deri më 23 02 2018,ku është paraparë rezymeja e përgjithshme nga debati publik, që do të mbahet në Sallën e Kuvendit Komunal, që nga ora 10:00.

Verjetjet dhe sygjerimet mund t'i dergoni ne emailin: miran.halili@rks-gov.net


Për më shumë informacione-Kliko këtu

Kryetari i Komunës ka vënë në diskutim publik Planin e Punë së Kryetarit të Komunës pë vitin 2018


Plani i punës për vitin 2018Pas shyrtimit të parë, Kuvendi Komunal në mbledhjen e mbajtur më 25.05.2017  ka vënë në diskutim publik Draft Rregulloret e Drejtorisë pë kulturë, rini dhe sport::

1.Draft Rregulloren për bibliotekë;
2.Draft Rregulloren për ansambël;
3.Draft Rregulloren për Teatër;

Propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja lidhur me ndryshimin e kësaj rregulloreje mund t'i dërgoni në e-mail adresën: komuna.vushtrri@rks-gov.net.

Diskutimi publik zgjatë deri më 20.06.2017.Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik :

Rregullorja për punën e Kuvendit dhe organeve të tij Nr.01-71/13 e datës 04.04.2013

Propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja lidhur me ndryshimin e kësaj rregulloreje mund t'i dërgoni në e-mail adresën: komuna.vushtrri@rks-gov.net.

Këtu mund ta shkarkoni rregulloren e cila do të ndyshohet: Rregullorja e punëes

Diskutimi publik zgjatë deri më 24.05.2017.


Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik

Draft-Plani i veprimit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara të Komunës së Vushtrrisë 2017-2019

Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Sekretarinë e Kuvendit. Po ashtu edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: komuna.vushtrri@rks-gov.net.

Diskutimi publik zgjatë deri më 20.04.2017.

Publikuar më 11.04.2017Draft-  Rregulloren per ndryshimin dhe plotësimin  e  Rregullores Nr. 139/11 e dates 30.06.2011, per sherbimet e Transportit me “Merimangë“ në territorin e Komunës së Vushtrrisë

 

 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregulloren per ndryshimin dhe plotësimin  e  Rregullores Nr. 139/11 e dates 30.06.2011, per sherbimet e Transportit me “Merimangë“ në territorin e Komunës së Vushtrrisë.

 

Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorinë e sherbimeve publike. Po ashtu edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  islam_latifi@hotmail.com,

 

Diskutimi publik zgjatë deri më 17 03 2017

 

Publikuar më 02.03.2017

 
Draft- Planin e veprimit për përmirësimin e shërbimit të mobilitetit në trafik 2017-2019

      

 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft- Planin e veprimit për përmirësimin e shërbimit të mobilitetit në trafik 2017-2019.

 

Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorinë e sherbimeve publike. Po ashtu edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  islam_latifi@hotmail.com,

 

Diskutimi publik zgjatë deri më 15 02 2017

 

Publikuar më 01.02.2017

 

Draft-Buxheti i Komunës së Vushtrrisë për vitin 2017

 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Buxhetin e Komunës së Vushtrrisë 2017.

 

Përveç kopjes elektronike që e gjeni ne Ueb faqen e Komunës, atë mund ta merrni edhe në Drejtorine e buxhetit dhe financave. Por edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  abit.abiti@rks-gov.net,

 

Diskutimi publik zgjatë deri më 31 08 2016

 

Publikuar më 02.08.2016

 
Draft-Rregullorja për tatimin në pronën e palujtshme për vitin 2017

 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregulloren për pronen e palujtshme 2017.

 

Përveç kopjes elektronike që e gjeni ne Ueb faqen e Komunës, atë mund ta merrni edhe në Drejtorine e buxhetit dhe financave. Por edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  isufjashari@hotmail.com

 

Diskutimi publik zgjatë deri më 31 08 2016

 

Publikuar më 02.08.2016


 
Draft-Plani i veprimit kundër Korrupsionit i Komunës së Vushtrrisë 2016-2019

 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Planin e veprimit  kundër korrupsionit të Komunës së Vushtrrisë 2016-2019.

 

Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në sekretarinë e Kuvendit Komunal. Por edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  blerim.zhabari@rks-gov.net,

 

Diskutimi publik zgjatë deri më 15 06 2016

 

Publikuar më 02.06.2016

 


 

Draft-Rregullore-per-fshatra----.pdf Draft-Rregullorja per organizimin e dhe bashkpunimin Komunes fshatrat, vendbanimit dhe lagjet urbane ne territorin e Komunës së Vushtrrisë

 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregulloren për organizimin dhe bashkpunimin e Komunës fshtrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Vushtrrisë.

 

 

Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në sekretarinë e Kuvendit Komunal. Por edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  xhevrije.rama@rks-gov.net,

 

Diskutimi publik zgjatë deri më 15 06 2016

 

Publikuar më 02.06.2016

Revidimi i Planit për zhvillim urban

 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Revidimi i Planit për zhvillim urban.
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorinë për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit. Por edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: sami.istrefi@rks-gov.net

Ndërsa takimi me qytetarë për këtë dokument do të mbahen më 5 dhe 17 mars 2016, prej orës 11:00 në sallen e Kuvendit Komuanal të Vushtrrisë.  Draft-Rregullorja për menaxhimin e parkingjeve publike  në Komunen e  Vushtrrisë

 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregullorën  për  menaxhmin e parkingjeve publike në Komunën e Vushtrrisë

 

Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në sekretarinë e Kuvendit Komunal. Por edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: islam_latifi@hotmail.com

 

Diskutimi publik zgjatë deri më 19 03 2016

 

Publikuar më 05.03.2016

 
 
  Draft-Strategjia për Integrimin e Komuniteteve jo shumicë në  Vushtrri


Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Strategjinë  për  Integrimin e komuniteteve jo shumicë në Vushtrri. 

 

 


Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në sekretarinë e Kuvendit Komunal. Por edhe mund t’i jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  xhavitmehmeti@hotmail.com

 

 

Ndërsa takimi me qytetarë për këtë dokument do të mbahet të mërkurën me 21 tetor, prej orës 10:30 në sallen e Kuvendit Komuanal  të Vushtrrisë.

 


Diskutimi publik zgjatë deri më 29 10 2015

Publikuar më 15.10.2015

 


 
 
  Draft-Rregullorja për Menaxhimin e Mbeturinave në Komunën e Vushtrrisë


Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregullorjen  për  Menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Vushtrrisë.
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorine e Shërbimeve Publike ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  
islam_latifi@hotmail.com

 
Diskutimi publik zgjatë deri më 19 08 2015

Publikuar më 05.08.2015

 

 


Draft-Plani pesë vjecar për  Menaxhimin e Mbeturinave për  Komunën e Vushtrrisë  2016-2020 2


Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Planin  për  Menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Vushtrrisë 2016-2020.
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorine e Shërbimeve Publike ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  
islam_latifi@hotmail.com

 
Diskutimi publik zgjatë deri më 19 08 2015

Publikuar më 05.08.2015

 

 


Draft-Rregullorja për Tatimin e  pronës së  palujtshme   për  vitin 2016 2


Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregullorën  për  Tatimin e pronës së palujtshme për vitin 2016.
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorine e Shërbimeve Publike ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  
isufjashari@hotmail.com

 
Diskutimi publik zgjatë deri më 19 08 2015

Publikuar më 05.08.2015

 

 

Draft-Plani Lokal i Veprimit për Rini


Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Planin  Lokal I Veprimit për Rini për.

 
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorine e Shërbimeve Publike ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën:  
liridonh@gmail.com

 
Diskutimi publik zgjatë deri më 19 08 2015

Publikuar më 05.08.2015

Draft-Rregullorja për ndarjen e bursave për studentë dhe shpërblime për nxënës


Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregullorja për ndarjen e bursave për studentë dhe shpërblime për nxënës
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorine për Arsim ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: imiftari@yahoo.com

Diskutimi publik zgjatë deri më 17 04 2015

Publikuar më 27.03.2015
 


Draft-Rregullorja për kushtet e mbajtjes së qenve dhe maceve dhe mënyrën e veprimit në rast të braktisjes ose humbjes së tyre

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregullorja për kushtet e mbajtjes së qenve dhe maceve dhe mënyrën e veprimit në rast të braktisjes ose humbjes së tyre
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorine e ekonomise, bujqesise dhe zhvillimit ekonomik, ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: arta.haxhaj@gmail.com

Diskutimi publik zgjatë deri më 17 03 2015

Publikuar më 03.03.2015


Draft-Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për Dhënien e Dekoratave

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për Dhënien e Dekoratave
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorinë e kulturës, rinisë dhe sportit, ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: pesa800@hotmail.com

Diskutimi publik zgjatë deri më 17 03 2015

Publikuar më 03.03.2015


Draft-Rregullorja për përdorimin e automjeteve zyrtare të Komunës së Vushtrrisë

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Rregulloren për përdorimin e automjeteve zyrtare të Komunës së Vushtrrisë
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorinë e sherbimeve publike, ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: islam_latifi@hotmail.com

Diskutimi publik zgjatë deri më 17 03 2015

Publikuar më 03.03.2015Draft-Programi trevjeçar i banimit në Komunën e Vushtrrisë

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft-Programi trevjeçar i banimit në Komunën e Vushtrrisë
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorinë e shenndetesise dhe mirqenie sociale, ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: abdullahklinaku@gmail.com

Diskutimi publik zgjatë deri më 17 03 2015

Publikuar më 03.03.2015
 

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft- Rreguloren për fuqizimin dhe promovimin e vullnetarizmit në Komunën e Vushtrrisë

Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorinë e kulturës, rinisë dhe sportit, ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: pesa800@hotmail.com 
 
Diskutimi publik zgjatë deri më 16 02 2015
 
Publikuar më 02.02.2015


Draft – Plani Lokal i Veprimit per Integrimin e Komuniteteve, Romë dhe Ashkali në Komunën e Vushtrrisë për periudhen 2015-2018

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft- Planin Lokal të Veprimit për Integrimin e Komuniteteve Romë dhe Ashkali në Komunën e Vushtrrisë për periudhën 2015-2018.
 
Përveç kopjes elektronike që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Zyrën e Komunës për komunitete dhe kthim, ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: ekrem.merovci@rks-gov.net  ose  ekremmerovci@gmail.com 
 
Diskutimi publik zgjatë deri më 14 01 2015

                                                                                                    Publikuar më 29.12.2014

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft – Rregullorja për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores për tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba Komunale
 
Përveç kopjes elektronike, që e gjeni më lartë tek titulli i këtij dokumenti, atë mund ta merrni edhe në Drejtorinë komunale për buxhet dhe financa, ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: isufjashari@hotmail.com


Diskutimi publik zgjatë deri më 14 01 2015

                                                                                                      Publikuar më 29.12.2014
Draft – Statuti për ndryshimin dhe plotësimin Statutit të Komunës së Vushtrrisë

Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Propozim vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Vushtrrisë.

Draft statutin mund ta merrni në Zyrat e Komunës, tek sekretaria e KK-së, ku edhe mund ti jepni propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në e-mail adresën: sh_zhegrova@hotmail.com 

Diskutimi publik zgjatë deri më 18 11 2014Publikuar më 31.10.2014


Draft-Rregullores për Tatimin në Pronën e Paluajtshme për vitin 2015 në territorin e Komunës së Vushtrrisë

 
Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 31.07.2014, mori vendim për dhënie në diskutim publik Draft-Rregullores për Tatimin në Pronën e Paluajtshme për vitin 2015 në territorin e Komunës së Vushtrrisë.
Të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën: isuf.jashari@rks-gov.net apo mund t'i dërgoni në formë të shkruaj në Drejtorinë për buxhet dhe financa.
Diskutimi publik fillon nga data 01.08.2014 dhe zgjatë deri më 25.08.2014.


Draft-Statuti i Teatrit të Qytetit të Vushtrrisë

Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 31.07.2014, mori vendim për dhënie në diskutim publik Draft-Statuti i Teatrit të Qytetit të Vushtrrisë.
Të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:shpresa.i.rama @rks-gov.net apo mund t'i dërgoni në formë të shkruaj në Drejtorinë për kulturë, rini dhe sport.
Diskutimi publik fillon nga data 01.08.2014 dhe zgjatë deri më 25.08.2014.


Propozim-vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e kritereve të ndarjes së mjeteve financiare nga fondi për transfere dhe subvencione për ndihmë momentale entiteteve publike dhe jo publike në territorin e Komunës së Vushtrrisë

Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 31.07.2014, mori vendim për dhënie në diskutim publik Propozim-vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e kritereve të ndarjes së mjeteve financiare nga fondi për transfere dhe subvencione për ndihmë momentale entiteteve publike dhe jo publike në territorin e Komunës së Vushtrrisë..
Të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:avdullah.klinaku@rks-gov.net apo mund t'i dërgoni në formë të shkruaj në Drejtorinë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale
Diskutimi publik fillon nga data 01.08.2014 dhe zgjatë deri më 25.08.2014.Propozim-vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba Komunale në territorin e Komunës së Vushtrrisë

Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 31.07.2014, mori vendim për dhënie në diskutim publik publik Propozim-vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba Komunale në territorin e Komunës së Vushtrrisë..
Të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:avdullah.klinaku@rks-gov.net apo mund t'i dërgoni në formë të shkruaj në Drejtorinë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale
Diskutimi publik fillon nga data 01.08.2014 dhe zgjatë deri më 25.08.2014.
Draft Plani Komunal për Efiçencë të Energjisë 2014-2020

Në bazë të vendimit nr.144/14 të datës 26.06.2014 Kuvendi Komunal shpall në
diskutim publik Draf Plani Komunal për Efiçencë të Energjisë.
Të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën: shqipe.n.gashi@rks-gov.net,
apo mund t'i dërgoni në formë të shkruaj në Drejtorinë për Shërbime Publike në ndërtesën e komunës zyra nr.5.
Diskutimi publik do të zgjasë prej 26.06.2014 deri më 18.07.2014


Propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Vushtrrisë

 Pas shqyrtimit të parë, Kuvendi Komunal i Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Propozim vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Vushtrrisë.

 Propozim vendimin mund ta merrni në Zyrate Komunës, tek sekretaria e KK-së sku edhe mund ti jepni vrejtjet dhe sugjerimet tuaja edhe në email adresen: blerimzhabari@hotmail.com. Diskutimi zgjate deri me 17 06 2014

 
Draft Statuti i Qendrës Kryesore të Mjeksisë familjare në Vushtrri

Diskutimi publik do të zgjasë deri më 28.05.2014
Të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:
abdullahklinaku@gmail.com,
apo mund t'i dërgoni në formë të shkruaj në Drejtorinë për Shëndetësi në ndërtesën e komunës zyra nr.11.

 


Drafti i Planit lokal për veprim në mjedis për Komunën e Vushtrrisë

Diskutimi publik do të zgjasë deri më 20.05.2014
Të gjitha vërejtjet dhe sygjerimet mun dt'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:
arta.haxhaj@rks-gov.net     ose      arta.haxhaj@gmail.com
apo mund t'i dërgoni në formë të shkruaj në Drejtorinë për Ekonomi, Bujqësi dhe Zhvillim në ndërtesën e komunës zyra nr.13
Draft Rregullore për  organizimin e transportit ne territorin e Komunës së Vushtrrisë 


Diskutimi publik do të zgjatë deri më 16 prill 2014.
Te gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:

islam_latifi@hotmail.com, apo të shënuara në letër mund ti dorëzoni në Drejtorinë e Shërbimeve Publike në ndërtesën e Komunës. 
Draft Rregullore për  percaktimin e kritereve per sigurimin e strehimit per kategoritë  sociale 

Diskutimi publik do të zgjatë deri më 20 mars 2014.
Te gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:

abdullahklinaku@gmail.com, apo të shënuara në letër mund ti dorëzoni në Drejtorinë e Shëndetësisë  dhe mirëqenies sociale ne ndërtesën e Komunes.  


Draft rregullore për procedurat e ndërtimit 


Diskutimi publik do të zgjatë deri më 26 gusht 2013.
Te gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:

idrizismajli@hotmail.com, apo të shënuara në letër mund ti dorëzoni në Drejtorinë e urbanzimit dhe mjedisit.

 

 

Draft rregullore për tatimin në pronë për vitin 2014  

Diskutimi publik do të zgjatë deri më 26 gusht 2013.
Te gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën:

isufjashari@hotmail.com, apo të shënuara në letër mund ti dorëzoni në Drejtorinë e buxhetit dhe financave
 
Draft Rregullorja për dhenien e dekoratave

Diskutimi publik do të zgjatë deri më 4 deri më 20 maj 2013.
Te gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën: qamilsahiti@gmail.com, apo të shënuara në letër mund ti dorëzoni në Drejtorine e kultures, rinise e sportit.


Draft Rregullore per sherbimet komunale

Diskutimi publik do të zgjatë deri më 25 maj 2013.
Te gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën: islam_latifi@hotmail.com, apo të shënuara në letër mund ti dorëzoni në Drejtorine e sherbimeve publike.


Draft Rregullore per ndarjen e bursave p[r studente dhen nxenes te shkollave te mesme 

Diskutimi publik do të zgjatë deri më 25 maj 2013.
Te gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën: qselimi@hotmail.com, apo të shënuara në letër mund ti dorëzoni në Drejtorine komunale te arsimit.


Draft Strategjia për informim

Diskutimi publik do të zgjatë deri më 4 deri më 19 prill 2013.
Te gjitha vërejtjet dhe sugjerimet mund t'i jepni në forumin e ueb faqes apo mund t'i dërgoni në e-mail adresën: komuna.vushtrri@rks-gov.net, apo të shënuara në letër mund ti dorëzoni në Zyrën e Komunikimit me publikun në adresën e lartshënuar.