Zyrtari kontaktues për qasje në dokumente zyrtare

 

 
028 572 171
 


Qasja në dokumentet publike

E Drejta e Qasjes në Dokumente Publike, është e drejtë e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj.
Në Republikën e Kosovës, një seri aktesh ligjore dhe nënligjore rregullojnë procedurat për realizimin e të drejtës kushtetuese të qasjes në dokumente publike.
 
 

 

Të hyrat janar-dhjetor 2017
publikuar: 01-02-2018
Shpenzimet janar-dhjetor 2017
publikuar: 01-02-2018
Shpenzimet janar-shtator 2017
publikuar: 31-01-2018
Të hyrat janar-shtator 2017
publikuar: 31-01-2018
Pagesat sipas muajve për vitin 2017
publikuar: 10-01-2018
Të hyrat vetanake janar-tetor 2017
publikuar: 07-11-2017
Shpenzimet janar-qershor 2016
publikuar: 01-08-2016
Shpenzimet janar-mars 2016
publikuar: 29-04-2016
Duke paraqitur rezultatet 1-15 (of 25)
  < 1 - 2  >