Projektet e realizuara nëper vite
Projektet e realizuara gjatë viti 2013

Projektet e realizuara gjatë viti 2012

Projektet e realizuara gjatë viti 2011

Projektet e realizuara gjatë viti 2010

Projektet e realizuara gjatë viti 2008-2009